Børn 0-6 år

Læs mere om dagtilbud, skriv dit barn op, meld dit barn ud og meget mere.

Alle nyheder 1 2 3 
 • 29-01-2015

  Kvalitetsstandarder for særlig støtte til børn og unge

  Hørsholm Kommune har valgt at opstille kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet som led i den løbende proces med at sikre kvaliteten på området. Børne- og Skoleudvalget har på mødet i januar godkendt kvalitetsstandarderne.
 • 21-01-2015

  Mediestrategi

  Hørsholm Kommune har udarbejdet en mediestrategi for kommunens 4 folkeskoler.
 • 18-12-2014

  Styrelsesvedtægt for Hørsholm Skolevæsen

  Styrelsesvedtægten for Hørsholm Skolevæsen samt bilag er den kommunale udmøntning af lovgivningen omkring folkeskolen
 • 04-08-2014

  Den sammenhængende børne- og ungepolitik

  Politikken sætter fokus på samarbejdet mellem de almene tilbud og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.
 • 05-05-2014

  Inklusionsstrategi

  Hørsholm Kommune har udarbejdet en inklusionsstrategi, som dækker 0-18 års området.
1 2 3 
OK
OK
Mit Hørsholm

Optagelse i Mini-SFO


Indskrivning til Mini-SFO sker digitalt samtidig med indskrivning til skole og almindelig SFO. Læs mere her.

Lukkedage

Læs om Hørsholm Kommunes regler for lukkedage i dagtilbud.

Dagtilbud

Oversigt over daginstitutioner på et kort.