Skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2016/17

Skoleindskrivning for børn til børnehaveklasse og SFO i 2016.

Den digitale skoleindskrivning til børnehaveklasse og SFO, for børn født i 2010, er åben i perioden 19. oktober til 8. november 2015.

Indskrivningen kan kun ske i denne periode.

Når den digitale indskrivning er gennemført modtager du en bekræftelse på mail. Det er også muligt at udskrive bekræftelsen.
Den endelige bekræftelse på optagelse i børnehaveklasse og SFO udsendes i slutningen af februar 2016.

Informationsmøder på skolerne

Der bliver holdt informationsmøder på skolerne:

Vallerødskolen - mandag d. 28. september kl. 19.00 i Samlingssalen

Hørsholm Skole - tirsdag d. 29. september kl. 19.00 i Lærerværelset

Rungsted Skole - onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Auditoriet

Usserød Skole - torsdag d. 1. oktober kl. 19.00 i Lærerværelset

Krav på at blive optaget på distriktsskolen 

Børn har krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Der er også mulighed for, at barnet kan blive optaget på én af kommunens andre folkeskoler. Læs mere om kriterier her 

Skoledistriktsændringer

Efter indskrivningen kan der ske ændringer i skoledistrikterne i forbindelse med den politiske behandling. Det kan betyde, at din bopæl kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vent derfor med at fortælle dit barn, hvilken skole det skal gå på, før du får endelig besked fra skolen i starten af det nye år.

Privatskole

Ønskes du dit barn indmeldt på privatskole, skal du selv melde barnet ind på den konkrete skole.
Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal du via kommunens digitale indskrivning registrere, at du ønsker barnet indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Indskrivning til SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole har du samtidig mulighed for at skrive barnet op til SFO på den ønskede skole.

Her kan du læse om skolefritidsordning.

Skoleparathed – og obligatorisk skolestart

Alle børn skal, ifølge folkeskoleloven, begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
Hvis børnehave og forældre, med begrundelse i et barns udvikling, ønsker at søge om udsættelse af undervisningspligten, er det dagtilbudslederens opgave at ansøge herom ved hjælp af nedenstående skabelon.

Kriterier for ansøgning om skoleudsættelse, herunder frist og ansøgningsskabelon kan læses her.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5250
dos-post@horsholm.dk

Skoledistrikter

Find dit skoledistrikt

På vores interaktive kort kan du finde ud af, hvilket skoledistrikt du bor i.

SFO pr. 1. maj

Kommende elever i 0. klasse begynder i SFO pr. 1. maj. Læs mere her

 

Udenbys børn

Ønsker du at dit barn skal starte i en af Hørsholm Kommunes skoler - Læs mere her

Skolefritidsordning - SFO

Vil du vide mere skolefritidsordning (SFO) på skolerne - Læs mere her