Skoleindskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse) og skolefritidsordning

Skoleindskrivning for børn der skal starte i 0. klasse og skolefritidsordning (SFO) 1. maj.

I oktober og november er der mulighed for at skrive dit barn op til 0. klasse via den digitale skoleindskrivning på denne hjemmeside.
Du får direkte besked på mail om, hvilken skole dit barn er optaget på. Det sker i februar efter, at politikerne i Børne- og Skoleudvalget har godkendt fordelingen af børn i 0. klasse på skolerne.

Skoledistriktsændringer

Der kan ske ændringer i skoledistrikterne i perioden efter skoleindskrivningen (december til februar). Det kan betyde, at jeres bopæl og dermed jeres barn kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende.
Du er først sikker på, hvilken skole dit barn skal starte på, når du får en mail fra Center for Dagtilbud og Skole i februar.

Informationsmøder på skolerne

Forud for skoleindskrivningen holder de fire folkeskoler informationsmøder på skolerne.

Skoledistrikter og frit skolevalg

Dit barn hører til én af de fire folkeskoler i Hørsholm Kommune.
Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om optagelse på den ønskede skole. I Danmark er der frit skolevalg - også på tværs af kommunegrænserne. Optagelsesbetingelserne er afhængige af, om der er plads på den ønskede skole.
Læs mere om kriterier her

Indskrivning til skolefritidsordning (SFO) i forbindelse med skolestart

I forbindelse med indskrivningen til 0. klasse har du samtidig mulighed for at skrive dit barn op til skolefritidsordning på den ønskede skole.
Her kan du læse om skolefritidsordning

Skoleparathed – og obligatorisk skolestart

Alle børn skal, ifølge folkeskoleloven, begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
Hvis børnehave og forældre, med begrundelse i et barns udvikling, ønsker at søge om udsættelse af undervisningspligten, ansøger dagtilbudslederen om udsat skolestart.
Læs mere om skoleudsættelse

Kan dit barn begynde tidligere i skole?

Dit barn har mulighed for at begynde i 0. klasse et år tidligere – det vil sige i det kalenderår, hvor dit barn fylder fem år inden den 1. oktober.
Beslutningen om tidlig optagelse i 0. klasse træffes af skolens leder efter samråd med jer som forældre. Skolens leder afgør efter en konkret vurdering af dit barn, for eksempel på baggrund af en skolemodenhedsprøve eller en udtalelse fra lederen af børnehaven, som dit barn har gået i. I vurderingen indgår, om dit barn kan følge undervisningen i 0. klasse og kan antages at fortsætte videre i 1. klasse.

Skal dit barn gå på privatskole?

Ønsker du dit barn indmeldt på privatskole, skal du selv melde barnet ind på den konkrete skole.
Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal du via kommunens digitale skoleindskrivning registrere, at du ønsker dit barn indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5250
dos-post@horsholm.dk

Skoledistrikter

Find dit skoledistrikt

På vores interaktive kort kan du finde ud af, hvilket skoledistrikt du bor i.

Udenbys børn

Ønsker du at dit barn skal starte i en af Hørsholm Kommunes skoler - Læs mere her

SFO pr. 1. maj

Kommende elever i 0. klasse begynder i SFO pr. 1. maj. Læs mere her.