Skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2016/17

Skoleindskrivning for børn til børnehaveklasse og SFO i 2016.

Den digitale skoleindskrivning er nu lukket.

Hvis du ikke har fået dit barn skrevet op til skolestart 2016, bedes du venligst sende en mail til dos-post@horsholm.dk   

Informationsmøder på skolerne

Der har været holdt informationsmøder på skolerne i uge 40

Krav på at blive optaget på distriktsskolen 

Børn har krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Der er også mulighed for, at barnet kan blive optaget på én af kommunens andre folkeskoler. Læs mere om kriterier her 

Skoledistriktsændringer

Efter indskrivningen kan der ske ændringer i skoledistrikterne i forbindelse med den politiske behandling. Det kan betyde, at din bopæl kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vent derfor med at fortælle dit barn, hvilken skole det skal gå på, før du får endelig besked fra skolen i starten af det nye år.

Privatskole

Ønskes du dit barn indmeldt på privatskole, skal du selv melde barnet ind på den konkrete skole.
Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal du via kommunens digitale indskrivning registrere, at du ønsker barnet indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Indskrivning til SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole har du samtidig mulighed for at skrive barnet op til SFO på den ønskede skole.

Her kan du læse om skolefritidsordning.

Skoleparathed – og obligatorisk skolestart

Alle børn skal, ifølge folkeskoleloven, begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
Hvis børnehave og forældre, med begrundelse i et barns udvikling, ønsker at søge om udsættelse af undervisningspligten, er det dagtilbudslederens opgave at ansøge herom ved hjælp af nedenstående skabelon.

Kriterier for ansøgning om skoleudsættelse, herunder frist og ansøgningsskabelon kan læses her.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5250
dos-post@horsholm.dk

Skoledistrikter

Find dit skoledistrikt

På vores interaktive kort kan du finde ud af, hvilket skoledistrikt du bor i.

Udenbys børn

Ønsker du at dit barn skal starte i en af Hørsholm Kommunes skoler - Læs mere her

Skolefritidsordning - SFO

Vil du vide mere skolefritidsordning (SFO) på skolerne - Læs mere her

SFO pr. 1. maj

Kommende elever i 0. klasse begynder i SFO pr. 1. maj. Læs mere her.