Skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2015/16

Den endelige optagelse til Mini-SFO og børnehaveklasse er nu behandlet og konfirmeret.

Den digitale skoleindskrivning til børnehaveklasse, Mini-SFO og SFO, for børn født i 2009 er nu lukket.

Hvis du ikke har fået dit barn skrevet op til skolestart 2015, bedes du venligst sende en mail med dit barns skoleønske samt SFO til dos-post@horsholm.dk

Den endelige optagelse til Mini-SFO og børnehaveklasse er behandlet og konfirmeret i Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014.

Informationsmøder

Der er blevet afholdt informationsmøder på alle 4 folkeskoler i uge 39.

Indskrivning til folkeskole

Børn har krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Der er også mulighed for, at barnet kan blive optaget på én af kommunens andre folkeskoler. Læs mere om kriterier her 

Skoledistriktsændringer

Efter indskrivningen kan der ske ændringer i skoledistrikterne i forbindelse med den politiske behandling. Det kan betyde, at din/jeres bopæl kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vent derfor med at fortælle dit/jeres barn, hvilken skole det skal gå på, før du/I får endelig besked fra skolen i starten af det nye år.

Privatskole

Ønskes dit/jeres barn indmeldt på privatskole, skal du/I selv indmelde barnet på den konkrete skole.
Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Indskrivning til SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole har du samtidig mulighed for også at indskrive barnet til SFO på den ønskede skole.

Her kan du læse om skolefritidsordning.

Indskrivning til Mini-SFO

Hørsholms 4 folkeskoler har Mini-SFO, som er et tilbud til kommende skolebørn. Mini-SFO har åbent på alle skoledage og i ferier som SFO, men kun i perioden 1. januar til 31. juli.

Der er 90 Mini-SFO-pladser på kommunens 4 folkeskoler

  • Usserød Skole og Rungsted Skole har hver 20 pladser
  • Hørsholm Skole og Vallerødskolen har hver 25 pladser

Børnene optages i Mini-SFO i den rækkefølge, de indskrives. Optagelse i Mini-SFO forudsætter optagelse i børnehaveklasse på den ønskede skole.
De børn, der ikke er plads til i første omgang, bliver skrevet på venteliste.

Her kan I læse mere om Mini-SFO

Skoleparathed – og obligatorisk skolestart

Ifølge Folkeskoleloven skal et barn starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Eventuel udsættelse af skolestart forudsætter dispensation fra Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole på baggrund af en ansøgning.

Kriterier for ansøgning om skoleudsættelse, herunder frist og ansøgningsskema kan læses her.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5250
dos-post@horsholm.dk

Skoledistrikter

Find dit skoledistrikt

På vores interaktive kort kan du finde ud af, hvilket skoledistrikt du bor i.

Udenbys børn

Ønsker du at dit barn skal starte i en af Hørsholm Kommunes skoler - Læs mere her