Skoleindskrivning

Skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2014/15

Center for Dagtilbud og Skole har nu orienteret samtlige forældre via mail om optagelse i Mini-SFO og børnehaveklasse i 2014.

De forældre, der endnu ikke har foretaget skoleindskrivning for deres barn, bedes venligst sende en mail til dos-post@horsholm.dk eller ringe til Center for Dagtilbud og Skole på 4849 5265 og meddele, hvilken skole barnet ønskes tilmeldt.

Indskrivning til folkeskole

Børn har krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Der er også mulighed for, at barnet kan blive optaget på én af kommunens andre folkeskoler. Læs mere om kriterier her 

Skoledistriktsændringer

Efter indskrivningen kan der ske ændringer i skoledistrikterne i forbindelse med den politiske behandling. Det kan betyde, at din/jeres bopæl kommer til at høre til en anden distriktsskole end den nuværende. Vent derfor med at fortælle dit/jeres barn, hvilken skole det skal gå på, før du/I får endelig besked fra skolen i starten af det nye år.

Privatskole

Ønskes dit/jeres barn indmeldt på privatskole, skal du/I selv indmelde barnet på den konkrete skole.
Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Indskrivning til SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole har du samtidig mulighed for også at indskrive barnet til SFO på den ønskede skole.

Her kan du læse om skolefritidsordning.

Indskrivning til Mini-SFO

Hørsholms 4 folkeskoler har Mini-SFO, som er et tilbud til kommende skolebørn. Mini-SFO har åbent på alle skoledage og i ferier som SFO, men kun i perioden 1. januar til 31. juli.

Der er 90 Mini-SFO-pladser på kommunens 4 folkeskoler

  • Usserød Skole og Rungsted Skole har hver 20 pladser
  • Hørsholm Skole og Vallerødskolen har hver 25 pladser

Børnene optages i Mini-SFO i den rækkefølge, de indskrives. Optagelse i Mini-SFO forudsætter optagelse i børnehaveklasse på den ønskede skole.
De børn, der ikke er plads til i første omgang, bliver skrevet på venteliste.

Her kan I læse mere om Mini-SFO

Skoleparathed – og obligatorisk skolestart

Ifølge Folkeskoleloven skal et barn starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Eventuel udsættelse af skolestart forudsætter dispensation fra Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole på baggrund af en ansøgning.

Kriterier for ansøgning om skoleudsættelse, herunder frist og ansøgningsskema kan læses her. 

Log ind via en Safari-browser med Nem-ID

Gå i "Indstillinger" og vælg "Safari" i venstre menu. Under "Anonymitet" i højre menu skal der sættes "Accepter cookies og data" til "Altid".

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5250
dos-post@horsholm.dk

Skoledistrikter

Find dit skoledistrikt

På vores interaktive kort kan du finde ud af, hvilket skoledistrikt du bor i.