Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Politikken sætter fokus på samarbejdet mellem de almene tilbud og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Den sammenhængende børnepolitik sætter fokus på samarbejdet mellem de almene tilbud og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken sætter ligeledes standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen, at en sammenhængende børnepolitik først og fremmest kan mærkes af brugerne; børnene, de unge og deres forældre. Politikken skal også ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, målsætninger og handleplaner for børneområdet.

Den sammenhængende børnepolitik revideres hvert 4. år. Revisionen foretages i det første år af kommunalbestyrelsens valgperiode. Standarderne for sagsbehandlingen skal revurderes hvert 2. år.

Kommunalbestyrelsen godkendte den sammenhængende børnepolitik den 21. maj 2012.

Læs den sammenhængende børnepolitik her

Kontakt

Center for Børn og Voksne
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon 4849 5050
bov-post@horsholm.dk

Relaterede sider