Spildevandsplan

Her kan du læse om den overordnede styring og planlægning af spildevandssystemet i Hørsholm Kommune

Den nuværende spildevandsplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17. december 2012 og gælder for perioden 2012 – 2016. Du kan læse spildevandsplanen ved at klikke her, og du kan læse pressemeddelelsen om den nye spildevandsplan og dens vedtagelse ved at klikke her.

Lovgrundlag og hjemmel

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5. Forslaget til spildevandsplan har været i offentlig høring i perioden 18. juni til 16. september 2012 før den endelige vedtagelse.

Analyse af løsningsmetoder

Hørsholm Kommune er ved at få udført en uvildig analyse af forskellige løsningsmetoder ved oversvømmelser fra kloak. Du kan læse baggrunden for analysen her.

Ansvarlig: Center for Teknik