Byggeriet Louiselund

Her på siden kan du læse mere om hvad Hørsholm Kommune har gjort sig af tanker om indholdet i de fysiske rammer på Louiselund

Louiselund er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaard og Tranberg Arkitekter og er beliggende mellem Kokkedal Alle mod nord, kystbanen mod vest og Kokkedal golfbane og Kokkedal slot mod øst. Ankomsten til Louiselund foregår fra områdets nordvestlige hjørne tæt på Kokkedal station.

Kontakt

Læs mere om Louiselund på Louiselunds egen hjemmeside - Her finder du også kontaktoplysninger til plejeboligerne, ældreboligerne, fleksible boliger, Sundheds- og Rehabiliteringscentret mm.

De fysiske rammer

På Louiselund bygges der 90 plejeboliger, 43 ældre- og handicapvenlige boliger og 38 fleksible boliger, som skal anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor en borger har behov for døgngenoptræning, observationsophold inden boligskift eller hvor en ægtefælle trænger til at blive aflastet. Udover boliger bygges der også en centerbygning, som ved ibrugtagelsen kommer til at rumme Hørsholm Kommunes Team Rehabilitering og således samles alle kommunens genoptræningsaktiviteter på Louiselund. Louiselund er disponeret omkring en stor fælles ankomsthave, som gennemløbes af en vej med opholds- og legestatus, herfra er der adgang til byggeriets forskellige faciliteter.

Oversigtstegning af Louiselund

Plejeboligerne

Mod syd er plejeboligerne opbygget i seks sammenhængende boligstænger, to i en etage og fire i to etager. Hver etage indeholder ni boliger med tilhørende fællesfaciliteter.

Ældreboligerne

Ældreboligerne er opbygget mod øst i fem punkthuse i henholdsvis to og tre etager. Der er 28 to rums boliger og 15 tre rums boliger.

Centerbygningen

Centerbygningen er bygget i to plan og beliggende som den nordlige del af byggeriet med ryggen mod Kokkedal Alle og mod syd orienteret mod ankomsthaven.
Stueplan indeholder hovedindgang med reception, cafelokaler med fleksibel opdeling og tre klinikker og kontorfaciliteter. Desuden indeholder centerbygningen tre genoptræningssale, to behandlerrum, et lokale til særlige træningsopgaver, samt et træningskøkken. I forbindelse med træningslokalerne findes to omklædningsrum med badefaciliteter og toiletter.

Oversigtstegning af centerbygningen på Louiselund

Fleksible boliger

Første etage på centerbygningen indeholder 38 fleksible et rums boliger, fordelt på 19 døgngenoptræningspladser og 19 akut- og aflastningspladser samt fællesfaciliteter, kontorer og depoter. De 38 fleksible boliger er orienteret mod syd eller nord, med fransk altan og med eget handicapvenligt badeværelse. De 38 boliger har egen fælles indgang fra stueetagen, hvorfra centerbygningens to etager er forbundet med elevator.

Udearealerne ved Louiselund indbyder til sundhedsfremmende aktiviteter

Udearealerne omkring Louiselund indbyder i høj grad til etablering af trænings- og sundhedsfremmende tilbud. I forlængelse af en fondsbevilling etableres der i 2012 en træningshave med træningsudstyr til kredsløbs-, balance- og koordinationstræning. Det påtænkes ligeledes at etablere en petanquebane, samt en sansehave i forbindelse med træningskøkkenet. Desuden er der fra Louiselund adgang til de etablerede motionsruter i Kokkedal Skoven, samt træningspavillonerne og idrætsfaciliteterne i området omkring idrætsparken.

Vil du bo på Louiselund?

Her kan du læse om Hørsholm Kommunes ældre- og handicapvenlige boliger og om, hvordan du ansøger om bolig.

Her kan du læse om Hørsholm Kommunes plejeboliger og om, hvordan du ansøger om bolig

Har du spørgsmål vedrørende boligerne på Louiselund eller ønsker du at vide mere kan du kontakte Center for Sundhed og Omsorg på som-post@horsholm.dk

Vil du vide mere om planer for området?

I forbindelse med byggeriet af Louiselund anlægger Hørsholm Kommune ny bro samt nye veje og stier i området. Dette arbejde forventes at starte i forsommeren 2012.
Her kan du læse mere om forbedringer af infrastrukturen og de trafikale konsekvenser, arbejdet vil medføre.
 

Ansvarlig: