Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort kan udstedes til grænsegængere i EU/EØS-lande. Beviset udstedes for højst 2 år ad gangen.

Du kan få et særligt sundhedskort, når:

  • Du arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land
  • Du arbejder minimum 9 timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden
  • Du indbetaler til ATP
  • Du arbejder ikke i bopælslandet
  • Hvis du er selvstændig og har et dansk CVR-nr.
  • Hvis du modtager efterløn og er bosiddende i et andet EU/EØS-land

Beviset giver adgang til offentlige sundhedsydelser

Det særlige sundhedskort giver ret til sygebehandling i Danmark på samme vilkår, som hvis man har bopæl i landet. Beviset giver dermed adgang til offentlige sundhedsydelser - herunder bl.a. sygehushjælp, gratis lægehjælp, tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi m.v.

Det særlige sundhedskort gælder kun for den person, som beviset er udstedt til og dermed ikke familiemedlemmer herunder børn. Børn af grænsegængere er sygesikret i bopælslandet, og skal derfor søge lægehjælp der.

Det særlige sundhedskort gælder også som rejsesygesikringsbevis i Europa. Du kan læse mere om vilkårene for rejsesygesikringen.

Det særlige sundhedskort er gratis

Det særlige sundhedskort er et gult plastikkort. Mister du beviset, eller det bliver ødelagt, vil du blive afkrævet gebyr for udstedelse af et nyt bevis med 185 kr. (2014) 

Hvem udsteder det særlige sundhedskort?

Du kan få udstedt det særlige sundhedskort i BorgerService i Hørsholm Kommune, når Hørsholm kommune er din sidste danske bopælskommune. Hvis du ikke har boet eller pt. ikke bor i Danmark, skal du søge om kortet i din arbejdsgivers bopælskommune.

Har du brug for yderligere information om, hvordan du bestiller et særligt sundhedskort, kan du rette henvendelse til BorgerService.

 

 

Ansvarlig: