Nyheder i Hørsholm Kommune

Nyt fællesskab for sårbare unge

Er du ung, og savner du at være sammen med andre unge på en hyggelig måde? Har du tanker, der fylder og har brug for at få dem ud? Føles hverdagen nogle gange trist og grå?
Så er Hørsholm Kommunes nye ungecafé, Café H, måske noget for dig eller en ung, du kender?

Svømmehallen lukkes frem til d. 6. marts

Grundet en mindre utæthed i det hydrauliske system i det store svømmebassin, er svømmehallen lukket i to uger. Det forventes, at bassinet åbner igen for offentligheden mandag d. 6. marts om eftermiddagen.

Demensrådgivningen i nye omgivelser

Torsdag d. 23. februar 2017 starter Demensrådgivningen op på Aktivitetscentret Sophielund.

Tandplejen vinterferie i uge 7

Tandplejen holder vinterferie fra den 11. til den 19. februar 2017
(begge dage inkl.).

Hørsholm Kommune skruer op for ambitionerne og udviklingskraften: direktionen udvides med 1

Hørsholm Kommunes direktion skal fremover bestå af fire direktører i stedet for tre. ”Vi har behov for at skifte gear så vores store udviklings- og effektiviseringspotentialer realiseres. Det har en direktion på fire musklerne til, ” siger borgmester Morten Slotved.

Ny hotline til småbørnsfamilier

Er babys kinder feberhede, eller er amningen gået i koks? Selvom det er fredag aften, kan du stadig få professionel hjælp hos en ny telefonordning, der skal sikre tryghed og trivsel hos kommunens mindste.

Premierefilm i Kulturhus Trommen

I slutningen af marts vil ombygningen af Trommens sale være færdig, og dermed begynder en ny og spændende epoke med biografdrift i Kulturhus Trommen.

Forskønnelsen af Usserød Kongevej går så småt i gang

I uge 7 påbegyndes de indledende jordmiljøundersøgelser, og fortove og cykelstier vil derfor skiftevis være afspærret i den ene og den anden side.

Hvordan har du det.png
Hørsholm Kommune arbejder med vores sundhed

En ny undersøgelse af danskernes helbred skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed. Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?” og er en spørgeskemaundersøgelse, som i starten af februar bliver sendt ud til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden og godt 300.000 i hele Danmark – og også i Hørsholm Kommune.

VCTA.jpg
Snyderne vinder

Vinderne af Hørsholm Kommunes konkurrence om at snyde vanedyret er fundet.

Ansættelsesforhold ophører på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse

På vegne af bestyrelsen for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, oplyser Hørsholm Kommune, at de tre personer, som har været fritaget for tjeneste, fratræder deres stillinger.

Plejecenterlægen vender tilbage

Fra februar 2017 vil der på plejecentrene Sophielund og Breelteparken være en fasttilknyttet praktiserende læge, som beboerne på de to plejecentre frit kan vælge at skifte til.

Ambitiøs satsning på mental sundhed

Hørsholm Kommune ønsker sunde borgere. Også når det gælder psykisk sundhed.

Driftsforstyrrelser i opkrævningen

I den kommende tid vil du som borger kunne opleve ustabil drift i kommunens opkrævningsteam.

Administrerende direktør for nyt fælles forsyningsselskab fundet

Carsten Nystrup er valgt som direktøren, der skal stå i spidsen for det nye, tværkommunale vandforsyningsselskab NOVAFOS.

Du kan snart få dagsordener sendt via vores nye abonnementsservice

Bus forfra.jpg
Buslinje 375R fortsætter sandsynligvis med at køre til Rungsted Kyst Station

Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune er i dialog om buslinje 375R skal fortsætte med at køre til Rungsted Kyst Station efter den 1. februar 2017.

Vil du fortsat have nyheder fra kommunen på mail?

I forbindelse med at kommunen får ny hjemmeside, skal du tilmelde dig vores nye abonnementsservice, hvis du vil have nyheder på mail. Dette kan gøres fra. 16. januar.

Foredrag: Nyt år - nye vaner

Helt ekstraordinært inviteres alle borgere og medarbejdere i Hørsholm Kommune til to ekstra foredrag om sunde vaner i hverdagen.

Velkommen til Hørsholm Kommunes nye hjemmeside

Du befinder dig nu på Hørsholm Kommunes nye hjemmeside, som skal sikre dig en nem og enkel adgang til kommunal information og selvbetjeningsløsninger.

Hørsholm Kommune får ny hjemmeside

Med en enklere og mere mobilvenlig hjemmeside bliver det fremover nemmere at finde det, du søger. Den nye hjemmeside går i luften mandag d. 16. januar.

Ansættelsesforhold ophørt på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse

På vegne af bestyrelsen for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, oplyser Hørsholm Kommune, at områdelederen for Lions Børnehuse pr. 6. januar ikke længere er ansat.

Borgmesterens nytårstale 2016/17

Se eller læs borgmesterens nytårstale 2016/17 her.

4 fornyede tilladelser til vandværker

Hørsholm Kommunes har meddelt fornyelse af tilladelse til vandindvinding for 4 af kommunens vandværker

Kommissorium for undersøgelser der vedrører det selvejende daginstitutionsområde

Her kan du læse opgavebeskrivelsen for de to undersøgelser, der er sat i værk af Hørsholm Kommune om det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse og de økonomiske uregelmæssigheder.

To byggeprojekter i Bymidten hædres

Traditionen med at hædre smukke bygninger i Hørsholm stammer helt tilbage til 1957. Hvert år præmierer Hørsholm Kommune bygherrer og arkitekter for deres indsats for at skabe smuk og god arkitektur i Hørsholm Kommune.

Trommesalen indvies i april 2017

Den forventede afslutning af byggeprojektet i Trommesalen er udskudt til slutningen af marts 2017 med indvielse i april 2017.

Økonomien på det selvejende daginstitutionsområde undersøges

På vegne af Lions Børnehuses bestyrelse har Hørsholm Kommune indgivet politianmeldelse vedr. økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse. Derudover iværksættes en ekstraordinær revision og fire medarbejdere fra Lions Børnehuse er fritaget for tjeneste.

Det_gode_byliv-2.jpg
Gode ideer og gratis kaffe

Eleverne på Rungsted Gymnasium fik i slutningen af november lejlighed til at tale med de lokale politikere om, hvad der skal til for at forbedre rammerne for det gode byliv i kommunen.