Personalepolitik

Politikkens formål er at tiltrække og fastholde såvel fagligt som menneskeligt velkvalificerede ansatte.

 Klik her for at hente kommunens personalepolitik

Det overordnede mål med Personalepolitikken er at skabe en attraktiv arbejdsplads, der sikrer kompetenceudvikling og trivsel for på den måde at fremme og understøtte kommunen som en kompetent arbejdsplads. Personalepolitikken er udarbejdet i 2006 og er ajourført i 2008.

Ansvarlig: