Afhentning af storskrald

 • Afhentning kun ved forudgående tilmelding ved at ringe til SCT Transport A/S på tlf. 48 38 38 43 - senest 1 uge før afhentning i dit område.
 • Vær omhyggelig med sortering af storskrald - ellers risikeres det, at affaldet ikke tages med
 • Haveaffald og emballager er ikke storskrald, mens møbler og cykler er - læs mere nedenfor

Sådan fungerer storskraldsordningen

Der er to muligheder for at komme af med storskrald.

 • Via den kommunale ordning for storskrald (storskrald hentes ved din bopæl)
 • Ved at aflevere det på en af genbrugspladserne - læs mere om det på siden om genbrugspladser

Tilmeld dig den kommunale indsamling - det er gratis

 • Du skal bestille afhentning fra gang til gang.
 • Tilmelding skal ske senest 1 uge før der tømmes i dit område (læs mere under "Hvornår afhentes storskrald?". 
 • Tilmeld dig ved at ringe til SCT Transport A/S på tlf. 4838 3843. Ved tilmelding skal du oplyse adresse. 

Etageejendomme og samlede bebyggelser kan få afhentet storskrald fast hver 2. måned. Afhentning skal bestilles via varmemester eller vicevært.

Der kan være flere grunde til, at noget storskrald ikke er taget med. Hyppige årsager kan være:

 • affaldet er ikke storskrald
 • affaldet indsamles via anden ordning (f.eks. pap)
 • affaldet er ikke sorteret (det ligger i sammenblandede bunker)
 • affaldet (der ikke tages med kran/grab) er uhåndterbart for én person 
 • affald er placeret i sorte sække eller kasser
 • affaldet er ikke lettilgængeligt

Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis, på f.eks. er af genbrugspladserne. 

Hvis der har været store mængder storskrald kan det ske, at renovatøren ikke når forbi din husstand om onsdagen. Du er ikke glemt, og dit storskrald afhentes dagen efter. 

Læs mere under "Sådan skal storskrald sorteres" og "Det kan du få afhentet - det kan du ikke få hentet"

Hvad er storskrald?

Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra husholdningen som f.eks.:

 • Cykler, løbehjul og barnevogne
 • Møbler og kasseret indbo som stole, madrasser, borde, hylder, kurve, billeder, mm.
 • Elektronik som fjernsyn, computere, spillekonsol, boremaskine, lamper, ol.
 • Hårde hvidevarer og kølemøbler
 • Ikke-genanvendeligt PVC-affald, f.eks. haveslanger, svømmebassin, kælke, mm.

 

Hvad er ikke storskrald?

 • Nagelfaste installationer og sanitet (toiletter, håndvaske, emhætter, mm.)
 • Byggeaffald (gipsplader, træpaneler, mursten, vinduer, tagplader, isolering, imprægneret træ, ol.)
 • Dagrenovation
 • Jordfyld
 • Farligt affald (batterier, elpærer, lysstofrør, olie, maling, mm.)
 • Skrotbiler
 • Genanvendeligt affald, hvor der findes specielle ordninger (glas, papir og pap, samt plast- og metalemballage)
 • Haveaffald og juletræer
 • Tøj
 • Små genstande fra husholdningen, f.eks. urtepotter, tallerkener, bamser, ol.

Affald, der ikke er omfattet af ordningen for storskrald kan afleveres på genbrugspladsen eller afleveres til en genbrugsbutik/byttecentral, hvis det er intakt og kan bruges igen. 

Renovatøren er ikke forpligtet til at medtage affald, der ikke er omfattet af storskraldsordningen. Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis. 

Når storskrald stilles frem, skal det opdeles i disse grupper:

 • Jern- og metalaffald (cykler, cykelkurv af jern og barnevogne)
 • Brændbart affald (kasserede møbler og større indbo)
 • Ikke-brændbart (f.eks. gulvtæpper, madrasser med fjedre)
 • Større husholdningsapparater og elektronik (kølemøbler for sig; komfur, vaskemaskine, ol. for sig; fjernsyn, spillekonsol, boremaskine, ol. for sig)
 • Ikke-genanvendeligt PVC (haveslanger, regntøj, badebassin, kælke, mm.)

Genstande må ikke placeres i kasser eller sorte sække.

Møbler, hårde hvidevarer og andre genstande fra indbo kan du aflevere som de er, da de fjernes med grab/kran. Alt andet storskrald skal være til at håndtere af én person. 

Renovatøren er ikke forpligtet til at tage usorteret affald med. Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald, og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis. 

Storskrald placeres hensigtsmæssigt

Vær opmærksom på, at vognmanden befinder sig i en arbejdssituation og skal ikke løbe samme risiko, som privatpersoner måske tager, i håndteringen af affald. 

Storskrald placeres:

 • samlet
 • sorteret
 • lettilgængeligt

Enfamiliehuse: placeres foran ejendommen på fortovet, uden det er til gene for naboer og trafik. 

Etageejendomme og samlede bebyggelser: aftale om placeringen træffes med renovatøren. 

Stil storskraldet frem aftenen før

Storskrald må tidligst stilles frem 1 døgn før afhentning og ikke efter 6.30 på afhentningsdagen. 

Det anbefales, at stille storskrald ud aftenen før - så er det til mindst gene for naboer og trafik. 

Storskrald afhentes hver 2. måned og og afhentningsdag afhænger af hvor du bor:

 • Februar
 • April
 • Juni
 • August
 • Oktober
 • December

Etageejendomme: 1. onsdag i måneden
Vedbæk, Rungsted og Kokkedal postdistrikter: 2. onsdag i måneden 
Hørsholm postdistrikt: 3. onsdag i måneden 

Affald, der er indsamlet som storskrald bliver efterfølgende sorteret. Det forbrændingsegnede bliver afleveret til energifremstilling på Norfors, elektronik-, jern- og metalaffald går til genbrug og genanvendelse, mens andet bliver deponeret.