Dette får I GRATIS ved deltagelse i ENIG-netværket

 1. Del erfaringer og få inspiration i netværket

  I netværket deltager andre etageejendomme, som måske står med samme overvejelser som jer. Hvordan kommer man igang med en energirenovering, kan det betale dig, hvor starter man?
  Der afholdes 3 netværksmøder i løbet af 2018 - og temaerne laves på baggrund af netværksdeltagernes ønsker.

 2. BedreBolig-gennemgang (energigennemgang)

  I projekt ENIG tilbydes etageboligerne en gratis BedreBolig-gennemgang. Energitjensten sender en BedreBolig-rådgiver ud til en gennemgang af bygningen. Rådgiveren ser bl.a. på isolering, varmeanlæg, ventilation, mm. På baggrund af gennemgangen får I på et bestyrelsesmøde præsenteret ejendommens energimæssige "Handlingsplan".

 3. Kursus for ejendomsfunktionær

  Jeres vicevært/varmemester/ejendomsfunktionær bliver på et kursus klædt på til at foretage energieffektive forbedringer i ejendommen. Temaer er energieffektivitet, varmestyring, godt indeklima, mm. Kurset udbydes af Teknologisk Institut og er enormt populært og lærerigt.

 4. Aktiviteter med formidling og beboerinddragelse

  Hvordan engageres beboerne til at være bruge energien mere effektivt? Vil I gerne oplyse beboere og naboer om hvordan man får et bedre indeklima? Så kan jeres etageejendom deltage i aktiviteter med fokus på formidling og beborinddragelse.

Deltag i ENIG

Kontakt din bestyrelse og bed dem tage kontakt til Team Miljø på tek-post@horsholm.dk 

I mailen skrives: navn på etageejendom, adresse, navn på netværksdeltagere (max 3 per ejendom). Skriv hvilke af de gratis tilbud jeres etagejendom har interesse i, og om der er særlige emner i ønsker skal tages op på et netværksmøde. 

Om ENIG 

I parterskabet ENIG (ENergieffektivitet og Indeklima i etaGeboliger) er Hørsholm Kommune gået sammen med en række kommuner, Gate 21, Energitjenesten og Smith Innovation for at hjælpe etageejendomme godt på vej med projekter. 

Netværket er målrettet bestyrelser, varmemestre og administratorer i etageejendomme eller større bebyggelser.

I netværket for etageboliger sætter vi fokus på de temaer, der optager jer. Det kan være:

 • indeklima
 • energieffektiviseringer
 • renovering
 • finansiering
 • solceller
 • og meget andet... det 

 

I juli blev der sendt brev rundt til alle ejere og administratorer i etageejendomme i Hørsholm Kommune. 

Første netværksmøde blev afholdt den 22. august 2017. Der var detagelse af 5 etageejendomme, hvoraf flere er blevet tilmeldt BedreBolig-gennemgang, formidlingsaktiviteter og kursus for vicevært.