NYT:

Næste netværksmøde: 11.januar 2018 fra 16.00-18.00 - sæt kryds!

På programmet:
- nyt i netværket
- info om kursus for ejendomsfunktionærer v/Teknologisk Institut
- oplæg om indeklima og om at forebygge og få bugt med skimmelsvamp v/Skimmel.dk
- kommende aktiviteter

Tilmelding senest mandag den 8. januar 2018 til sgk@horsholm.dk - oplys navn, mail og boligforening på de deltagende (2-3 per forening). 

Sted og endeligt program udsendes til de tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Skal din boligforening være med i netværket? Send en mail til sgk@horsholm.dk og du bliver kontaktet.

---

Tilmelding til gratis kursus for ejendomsfunktionæer/teknisk personale er nu muligt.

Du kan deltage på én af følgende kursusdage fra 9.00-15.30:

 • Onsdag den 7. februar 2018
 • Mandag den 26. februar 2018
 • Mandag den 23. april 2018

Der serveres morgenmad, kaffe og frokost. 

Tilmelding til sgk@horsholm.dk - skriv navn, boligforening, tlf.-nummer, og den ønskede dato for deltagelse. 

Pga. begrænsede pladser (max 20 per hold) gælder først til mølle. 

Dette får I GRATIS ved deltagelse i netværket

 1. Del erfaringer og få inspiration i netværket

  I netværket deltager andre etageejendomme, som måske står med samme overvejelser som jer. Hvordan kommer man igang med en energirenovering, kan det betale dig, hvor starter man?
  Der afholdes 3 netværksmøder i løbet af 2018 - og temaerne laves på baggrund af netværksdeltagernes ønsker.

 2. BedreBolig-gennemgang (energigennemgang)

  I projekt ENIG tilbydes etageboligerne en gratis BedreBolig-gennemgang. Energitjensten sender en BedreBolig-rådgiver ud til en gennemgang af bygningen. Rådgiveren ser bl.a. på isolering, varmeanlæg, ventilation, mm. På baggrund af gennemgangen får I på et bestyrelsesmøde præsenteret ejendommens energimæssige "Handlingsplan".

 3. Kursus for teknisk personale

  Jeres vicevært/varmemester/ejendomsfunktionær bliver på et kursus klædt på til at foretage energieffektive forbedringer i ejendommen. Temaer er energieffektivitet, varmestyring, godt indeklima, mm. Kurset udbydes af Teknologisk Institut og er enormt populært og lærerigt.

 4. Aktiviteter med formidling og beboerinddragelse

  Hvordan engageres beboerne til at være bruge energien mere effektivt? Vil I gerne oplyse beboere og naboer om hvordan man får et bedre indeklima? Så kan jeres etageejendom deltage i aktiviteter med fokus på formidling og beborinddragelse.

Om ENIG 

I parterskabet ENIG (ENergieffektivitet og Indeklima i etaGeboliger) er Hørsholm Kommune gået sammen med en række kommuner, Gate 21, Energitjenesten og Smith Innovation for at hjælpe etageejendomme godt på vej med projekter. 

Netværket i Hørsholm Kommune er målrettet bestyrelser, varmemestre og administratorer i etageejendomme og samlede bebyggelser. Vi sætter fokus på de temaer, der optager jer. Det kan være:

 • indeklima
 • energieffektiviseringer
 • renovering
 • finansiering
 • solceller
 • ventilation
 • og meget andet... 

I juli blev der sendt brev rundt til alle ejere og administratorer i etageejendomme i Hørsholm Kommune. Første netværksmøde blev afholdt den 22. august 2017. Der var detagelse af 5 etageejendomme, hvoraf flere er blevet tilmeldt BedreBolig-gennemgang, formidlingsaktiviteter og kursus for teknisk personale. 

Deltag i netværket

Kontakt din bestyrelse. Bestyrelsen kontakter Team Miljø på miljo@horsholm.dk med: navn og adresse på boligforening, samt navn, mail og tlf.-nummer på netværksdeltagere. Så bliver I kontaktet. 

Skriv også gerne hvilke af de gratis tilbud I har interesse i, og om der er særlige emner I ønsker skal tages op på et netværksmøde.