Kollektiv varmeforsyning

Der er flere forskellige måder at opvarme din bolig eller virksomhed på. I vores varmeplan kan du se, om du på nuværende tidspunkt har mulighed for at blive forsynet med kollektiv forsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas. Uden for områder med kollektiv varmeforsyning er der mulighed for alternative opvarmningsformer som varmepumper og træpillefyr mv.

Den miljøvenlige fjernvarme leveres af Norfors (tidligere Nordforbrænding), mens naturgas distribueres af HMN Naturgas.

Tilslutningspligt og forbud mod oliefyr

Der er som udgangspunkt ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i kommunen for eksisterende bebyggelser. I det konkrete tilfælde henvises der dog til den gældende lokalplan. Fra 2013 er det i henhold til den nationale byggelov ikke tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri, og fra 2016 er det ikke tilladt at installere i oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning. Der kan i særlige tilfælde undtages og dispenseres herfra af kommunalbestyrelsen. Fx hvis der ikke findes et teknisk og økonomisk egnet alternativ.

I varmeplanen kan du se, hvilke områder der er sikret forsyning med henholdsvis fjernvarme og naturgas

Klik her eller på kortbilledet nedenfor for at åbne kortet over Hørsholm Kommunes varmeplan (nyt vindue)