Varmeforsyning i Hørsholm Kommune

På kommunens varmeplanskort længere nede på siden kan du se, om du på nuværende tidspunkt har mulighed for at blive forsynet via kollektiv varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas.

Den miljøvenlige fjernvarme fra affaldsforbrænding leveres af Norfors, mens naturgas leveres af HMN Naturgas. Tag kontakt til Norfors eller HMN Naturgas vedrørende tilslutning. Se kontaktinformationerne nederst på siden. 

Bor du i et område, hvor der ikke er udlagt kollektiv varmeforsyning, kan du overveje alternative opvarmningsformer som varmepumper og træpillefyr mv. 

Som udgangspunkt er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i kommunen for eksisterende bebyggelser.

I det konkrete tilfælde henvises der dog til den gældende lokalplan. Find lokalplan (åbner nyt vindue).

Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri, og fra 2016 er det ikke tilladt at installere i oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra af kommunalbestyrelsen. F.eks. hvis der ikke findes et teknisk og økonomisk egnet alternativ. Alternativer til oliefyr kan være varmepumpe eller træpillefyr. 

Læs mere om sløjfning af olietank (åbner nyt vindue).

Kommunens varmeplan

I varmeplanen på kortet nedenfor kan du se, hvilke områder der er sikret forsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas. Klik på kortet for at opnå kommunens varmeplan.