Husejerens FAQ

Det er ejers pligt at sørge for at oplysningerne i BBR er korrekte. Du kan altid hente en BBR meddelelse på ois.dk (nyt vindue)Hvis du har bygget på din grund eller overvejer at sælge, kan det være en god ide at kigge oplysningerne i BBR efter.

Skal du have rettet dine oplysninger, send da en mail med hvad du ønsker at få revideret samt relevant dokumentation til: tek-post@horsholm.dk

Hvis du har fjernet en olietank skal du meddele dette til kommunen (nyt vindue).

 

Du kan læse mere om hvorvidt dit hus er bevaringsværdigt eller fredet og hvordan du skal forholde dig her (nyt vindue).

Find byggesager og tegninger af dit hus i byggesagsarkivet (nyt vindue)

Lokalplaner og byplansvedtægter beskriver hvilke regler og rammer der gælder for byggeri og anvendelse af ejendommen.

Læs lokalplaner og byplansvedtægter (nyt vindue).

Er der ikke en lokalplan for dit område er det kommunalplanen (nyt vindue), der er gældende. 

 

Når du skal i gang med at renovere på din ejendom er det vigtigt forud for arbejdet, at undersøge om der gælder regler for hvordan og hvorledes du må renovere din ejendom samt om du skal anmelde dit arbejde.

Følgende skal undersøges:

Lokalplan og evt. tinglyste servitutter (nyt vindue)

Fredet og bevaringsværdigt byggeri (nyt vindue)

Håndtering af byggeaffald (anmeldelse og PCB-screening) (nyt vindue)

Støj og støvende aktiviteter (nyt vindue)

Jordflytning (nyt vindue)

Opsætning af container eller byggematerialer på vej (nyt vindue)

Hvis du ønsker at ændre skelforholdene, skal du henvende dig til en landinspektør. Ændringer af skelforhold sker typisk ved udstykning, arealoverførsel eller sammenlægning. Kommunen er ikke matrikelmyndighed. Det er derimod Kort- og Matrikelstyrelsen (nyt vindue).

Landinspektøren måler op og laver de nødvendige dokumenter. Matrikulært arbejde må kun udføres af en beskikket landinspektør.

Blandt de dokumenter, landinspektøren skal sende til Kort- og Matrikelstyrelsen, er kommunens godkendelse af sagen. Ifølge lov om udstykning (nyt vindue) skal kommunen godkende, at skelforandringer er i overensstemmelse med følgende love:

Vil du spørge om en grund kan udstykkes, inden du kontakter landinspektøren, svarer Team Byg på principielle spørgsmål i relation til ovennævnte love pr. mail: tek-post@horsholm.dk