Hørsholm kommune er ved at få nyt digitalt pladsanvisningssystem. Dette vil snart gå i luften.

For at skrive dit barn op på ønskeliste eller ændre allerede bookede pladser skal du sende en mail via Digital Post til Center for Dagtilbud og Skole (nyt vindue). Du skal bruge NemID.

Hvornår kan du skrive dit barn op på ønskeliste?

Du kan skrive dit barn på ønskeliste, når dit barn har fået et cpr.nr., du og dit barn skal bo på samme adresse, og dit barn skal på startdatoen i dagtilbuddet være minimum 26 uger gammel.

Det er muligt at ønske op til 3 institutioner.

Ønsker man en privat institution, foregår opskrivning direkte hos den private institution.

Regler for opskrivning og udmeldelse

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 23 stk. 1-3, at kommunen skal tilbyde pasningsgaranti, samt at forældre kan ønske dagtilbudsplads i Hørsholm Kommune. Pasningsgaranti omfatter alle børn i alderen fra 26 uger til skolestart. Pasningsgarantien består af en plads enten i kommunal dagpleje eller i kommunal eller selvejende daginstitution.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i en bestemt dagpleje eller en bestemt kommunal eller selvejende institution.

Pasningsgaranti gælder ikke for børn med bopæl udenfor kommunen.

For at være omfattet af pasningsgaranti skal du som forældre booke en plads til dit barn senest tre måneder før et aktuelt pasningsbehov. Det betyder, at hvis man forsøger at booke plads mindre end tre måneder før datoen for pasningsbehov, ikke kan forvente at få stillet et pasningstilbud til rådighed til datoen for pasningsbehovet. 

Søskende har fortrinsret til at komme i samme dagtilbud, fra den dag dit første barn er startet i dagtilbuddet. Det er en forudsætning, at dine børn minimum får mulighed for at gå 3 måneder i samme dagtilbud.

På ønskelisten betyder søskendehensynet, at barnet vil komme højere op på listen.

I Hørsholm Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse og bor sammen med den ene eller begge forældre.

Du udmelder dit barn på siden www.dagtilbudogsfo.horsholm.dk (nyt vindue) under Min side. Du skal bruge NemID.


Du behøver ikke at udmelde dit barn når (gælder kun hvis barnet går i kommunalt dagtilbud):
-    Dit barn starter i skole – det udmeldes automatisk pr. 30. april – men ønsker du det udmeldt før denne dato, skal du selv gøre det. Alle kommende skolebørn i Hørsholm starter i SFO den 1. maj forud for deres skolestart.

Ønsker du et andet dagtilbud til dit barn, sker dette pt. ved at skrive til Center for Dagtilbud og Skole via Digital Post (nyt vindue). Du skal bruge NemID.