Læs om rådgivning og hjælp til familier

Børn med handicap

Familier med børn og unge, som har behov for særlig støtte og familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få særlig hjælp.

Familiehuset

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud i Hørsholm Kommune, her ydes der støtte til børnefamilier som bor i kommunen.

Familie rådgivning

Ethvert barn, ung eller familie har mulighed for gratis rådgivning.
Formålet med rådgivningen er at forebygge at sociale problemer opstår og at hjælpe familien over øjeblikkelige vanskeligheder. Rådgivningen kan gives anonymt eller i forbindelse med anden støtte.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. De foretager derudover psykologiske undersøgelser og vurderinger som danner grundlag for de forskellige støttemuligheder, der kan tilbydes.

rådgivninghus.png
Sprog og Motorikhuset

Er du som forældre bekymret for dit barns sproglige og kommunikative udvikling, er der mulighed for at få en samtale med en tale- hørepædagog, der kan give vejledning/rådgivning vedrørende barnets sproglige udvikling eller er du forældre til et barn i alderen 0-18 år med lettere motoriske vanskeligheder kan du møde børnefysioterapeuten som kan give dig gratis anonym rådgivning

Talepædagog

Kommunens talehørepædagoger kan vurdere et barns sproglige udvikling og give råd og vejledning

Underretning om et barns mistrivsel

Hvis du er bekymret for et barn, skal du underrette kommunen