• Du kan booke plads til dit barn i institution eller dagpleje umiddelbart efter fødslen.
 • Du kan få tilbud fra sundhedsplejen f.eks. Familieiværksætter, Børnesundhedshuset og mødregrupper.
 • Du kan få helbredsundersøgelser og vaccinationer til barnet hos din egen læge

Læs mere

De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk (nyt vindue - pdf)

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen.

Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel skal I først kontakte sognet og få et personnummer til barnet. Derefter kan I gennemføre denne fødselsanmeldelse.

Læs mere om fødselsanmeldelse på borger.dk (nyt vindue)

 

Du er velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne, hvis du har brug for råd og vejledning, vil lave en aftale eller ændre et besøg. Læg gerne en besked med navn og telefon nummer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

 

Kontakt til sundhedsplejerskerne:

koordinerende sundhedsplejeske:

Torunn Pedersen
tlf.: 24 66 77 94
mail:top@horsholm.dk

Susanne Jørgensen
tlf.: 21 12 61 24 (træffes ikke fredage)
mail: suj@horsholm.dk

Helle Bülow
tlf.: 29 24 51 26 (træffes ikke fredage)
mail: hnb@horsholm.dk

Julie Ingvardsen
tlf.: 5182 6133 (træffes ikke mandage)
mail: Jin@horsholm.dk

Dorit Glintborg
tlf.: 24 94 21 99 (træffes ikke onsdage)
mail: dgi@horsholm.dk

Lone Hanibalsen
tlf.: 24 40 61 23 (træffes ikke onsdage)
mail: lha@horsholm.dk

 

Tilbud til dig

At få sit første barn, er en fantastisk begivenhed i livet, som bringer meget glæde og samtidig mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.

På kurset hos Familieværksætterne får I viden og inspiration til at finde de løsninger og den måde at være familie på, som passer bedst til barnet, jer som forældre og jeres familie.

Holdene er sat sammen ud fra fødselsterminen. Det giver jer mulighed for at udveksle erfaringer med andre førstegangs-forældre. Mødregruppen dannes ud fra holdet.

På kurset møder I en bred gruppe af oplægsholdere: jordemor, sundhedsplejerske, psykolog, ergoterapeut, tandplejer, tale/hørekonsulent, pædagog, bankrådgiver, jurist og socialrådgiver, læge samt 1. hjælps instruktør. De vil give jer information og vejledning om de udfordringer og spørgsmål, der melder sig som ny familie.

Temaer:

 • Graviditet og fødsel
 • Familieliv, parforhold og kommunikation
 • Barnets naturlige udvikling og trivsel
 • Netværk og relationer
 • Økonomi  og orlov
 • Mulighed for at søge råd og vejledning

Yderligere information kan fås hos Torunn Pedersen, koordinerende sundhedsplejerske i Hørsholm Kommune på telefon 2466 7794

Se oversigt mødegange for FIV hold:

Oversigt mødegange FIV96 (åbnes i nyt vindue)

Oversigt mødegange FIV73 (åbnes i nyt vindue)

 

Når du har født, kan du være med i en mødregruppe.

I mødregruppen kan du møde andre nybagte mødre fra dit lokalområde.

Din sundhedsplejerske koordinerer og deltager i opstarten af gruppen - derefter aftaler du og din mødregruppe tid og sted.

De gange, hvor sundhedsplejersken deltager, vil mødregruppen mødes i Børnesundhedshuset. Læs mere om Børnesundhedshuset (nyt vindue - pdf)

I en mødregruppe kan du:

 • møde andre i samme situation.
 • skabe et netværk i dit lokalområde.
 • få et frirum, hvor du kan lufte de ting som fylder, når man har fået et lille barn.

Det er gratis at være med i en mødregruppe.

I Børnesundhedshuset på Gutfeldtsvej 3, kan du hver tirsdag møde en sundhedsplejerske, uden forudgående tidsbestilling mellem kl. 12.30-15.30. Derfor kan der være lidt ventetid. Her kan du får svar på spørgsmål om dit barns sundhed, trivsel og udvikling. Sundhedsplejens åbne rådgivning er et tilbud til alle børnefamilier i Hørsholm Kommune med børn i alderen 0-16 år

Konsultationens varighed er max. 10-15 min. Har du et problem, der kræver mere tid, skal du bestille en tid hos din sundhedsplejerske.

Læs mere om Børnesundhedshuset (nyt vindue - pdf)

 

Rådgivning fra sundhedsplejersken uden for almindelig åbningstid

Ved behov for råd og vejledning fredag, lørdag og søndag samt helligdage kan du ringe til Sundhedsplejersketelefonen på tlf. 70 22 76 23. Rådgivningen drives for Region Sjællands kommuner samt Bornholm og Hørsholm Kommune. Telefonen er åben fra kl. 17 – 20. Yderligere information: http://www.sundhedsplejersketelefonen.dk/(nyt Vindue)

 Her kan du søge råd i forhold til f.eks.:

 • Amning
 • Modermælkserstatning
 • Mad og måltider
 • Gylp/opkastning
 • Småsygdomme f.eks. ondt i halsen, feber
 • Diarré og forstoppelse
 • Gråd og uro
 • Søvn
 • Forældrerollen 

Her er et gratis tilbud til dig, der har et barn i alderen 0-8 år, og som søger råd om opdragelse.
Rådgivningen varetages af de pædagogiske konsulenter i Hørsholm Kommune.

Her kan du læse mere om tilbuddet (nyt vindue - pdf)

Sundhedsplejersken tilbyder at aflægge de to første besøg efter fødslen i hjemmet.

De øvrige aftaler herefter foregår normalt i Børnesundhedshuset på Gutfeldtsvej 3. Børnesundhedshuset danner desuden rammen om Sundhedsplejens konsultationer, Åben Rådgivning, Familieiværksætterne og mødre grupper.


Besøg og konsultationer:

 • Etableringsbesøg i hjemmet 3-6 dage efter fødslen.
 • Besøg i hjemmet inden for 1 måned.
 • 2 måneders konsultation med tilbud om screening for efterfødselsreaktion, for både mor og far.
 • 6 måneders konsultation til førstegangsforældre.
 • 8 måneders konsultation.
 • 2½ års konsultation.

Familier med særlige behov:

Sundhedsplejen yder en ekstra  indsats, når der er særligt behov herfor. Det kan fx være udfordringer i graviditeten, komplikationer efter fødsel, uroligt barn, udfordringer med kontakt eller tilknytning, for tidlig fødsel, handicap, sociale forhold efterfødselsreaktion, eller andet der påvirker barnets udvikling.