UU-vejlederen har kontor på skolen og bistår skolen med Uddannelse og Job.

UU-vejlederen tilbyder samtaler med eleverne, der kan foregå som:

  • individuel vejledning
  • gruppevejledning
  • kollektiv vejledning til alle

UU-vejlederen deltager i planlægningen og arbejdet med:

  • uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse
  • introkurser i 8. klasse (5 dage)
  • uddannelsesplaner
  • diverse vejledningsaktiviteter - herunder: erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, præsentationskurser, brobygningsforløb, gæstelærerbesøg, forældrearrangementer

Vejledningen vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

Forældrene til uddannelsesparate elever er ansvarlige for, at ansøgning til den ønskede ungdomsuddannelse sendes til uddannelsesstedet senest d. 1. marts.

Ansøgningen skal sendes via www.optagelse.dk (nyt vindue)

Læs mere om vejledning og uddannelse på www.uu-sjælsø.dk (nyt vindue)

Din vejleder

Kajsa Roose Winkel
Telefon: 72 68 44 77
Mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Kajsa Roose Winkel
Telefon: 72 68 44 77
Mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Katrin Sennov
Telefon: 72 68 44 69
Mail: katrin@uu-sjaelsoe.dk

Jeppe Lilholdt
Telefon: 72 68 44 74
Mail: jeppe@uu-sjaelsoe.dk

Palle Kristensen
Telefon: 72 68 44 51
Mail: palle@uu-sjaelsoe.dk

Palle Kristensen
Telefon: 72 68 44 51
Mail: palle@uu-sjaelsoe.dk