Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et alkoholmisbrug. Der er også under et behandlingsforløb mulighed for støtte til pårørende. Du kan henvende dig anonymt, og du kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor du bor.

Hvad består hjælpen i?

Hørsholm Kommune tilbyder gratis rådgivning, vejledning og behandling eller måske i første omgang en uforpligtende samtale om behandling. Kommunen kan fastsætte evt. egenbetaling ved døgnophold.

Hjælpen kan bestå i ambulant rådgivning og behandling. Afhængig af dit behov og situation, kan behandling også ske som dagsbehandling i typisk 12 ugers intensive gruppebehandlingsforløb eller som døgnbehandling.

Hvor gives behandlingen?

Som hovedregel ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter, herunder Hørsholm Misbrugsambulatorium, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58.

Døgnbehandling ydes på en døgninstitution valgt ud fra dit behov og din situation efter en konkret individuel vurdering.

Hvordan søger du?

Behandling på en behandlingsinstitution må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt behandlingen, i modsat fald er det for egen regning.

Du eller din pårørende kan henvende sig til en sagsbehandler i Center for Børn og Voksne eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, som Hørsholm Kommune har indgået en aftale med.

Du kan også rette henvendelse direkte til Abstinensteamet på telefon 29 21 36 05. Abstinensteamet giver behandling af abstinenser i dit hjem.
 
Praktiserende læger eller speciallæger kan ligeledes indstille til kommunen, at der iværksættes behandling.

Herefter vil du modtage et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Er du barn af en misbruger kan du læse mere under TUBA, hvad de kan hjælpe dig med. 

Hjælp til dit misbrug

Du eller din pårørende kan henvende sig til en sagsbehandler i Center for Børn og Voksne eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58, som Hørsholm Kommune har indgået en aftale med.

Misbrugsambulatoriet i Hørsholm har åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag 9.00-13.00.

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-13.00.

Praktiserende læger eller speciallæger kan ligeledes indstille til kommunen, at der iværksættes behandling.

Herefter vil du modtage et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Som hovedregel ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter.  

Behandling på en behandlingsinstitution må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt behandlingen, i modsat fald er det for egen regning.

 

Du eller din pårørende kan henvende sig til en sagsbehandler i Center for Børn og Voksne eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58, som Hørsholm Kommune har indgået en aftale med.

Misbrugsambulatoriet i Hørsholm har åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag 9.00-13.00.

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-13.00.

  
Praktiserende læger eller speciallæger kan ligeledes indstille til kommunen, at der iværksættes behandling.

Herefter vil du modtage et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Som hovedregel ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter.

Behandling på en behandlingsinstitution må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt behandlingen, i modsat fald er det for egen regning.

 

TUBA

Børn og unge mellem 14 og 35 år, der har haft en barndom med en misbrugende mor eller far, har mulighed for at få hjælp fra TUBA.

Hørsholm kommune har indgået en aftale med TUBA, der sikrer børn og unge gratis terapi, enten individuelt eller i gruppe. Behandlingen foregår i Helsingør.

Ved individuel terapi tilbydes du en samtale hver uge eller hver 14. dag efter aftale med din terapeut.

TUBA har forskellige grupper opdelt efter alder. Grupperne har ca. 8 deltagere og mødes en aften hver 14. dag.

Uanset om du går i et individuelt forløb eller et gruppeforløb er terapien en proces, hvor du i kontakten med din terapeut kan arbejde med de problemer, du har. Det vil sige, at hele din livssituation er i fokus, ikke kun ting, der vedrører din forælders misbrug.

Har du brug for hjælp kan du kontakte TUBA Hørsholm for en indledende samtale. Send en mail til horsholm@tuba.dk

Læs mere om TUBA her (nyt vindue).