• Herunder finder du mere information om kontanthjælpsloftet.
 • Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Hørsholm, hvis du har spørgsmål.

Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.

Her er en oversigt, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden:

Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned før skat (2018) fordelt på størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
YdelsesmodtagerGifte og samlevende med et barn – pr. personGifte og samlevende med to eller flere børn – pr. personGifte og samlevende uden børn – pr. personEnlige med et barnEnlige med to eller flere børnEnlige uden børn
Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år14.99314.99311.28215.63216.00113.645
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år12.80112.6749.72315.32315.69210.445
Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp12.20812.0439.31714.57914.97410.034

Kontanthjælpslofter for gifte integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder 225-timerskravet. Beløb pr. måned i kr. før skat (2018)
YdelsesmodtagerDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barnDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børnDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn
Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225–timers-kravet9.3479.4166.2947.0627.1315.222
Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned før skat (2017) fordelt på størrelsen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
YdelsesmodtagerGifte og samlevende med et barn – pr. personGifte og samlevende med to eller flere børn – pr. personGifte og samlevende uden børn – pr. personEnlige med et barnEnlige med to eller flere børnEnlige uden børn
Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år14.80814.80811.14315.43915.80313.477
Kontanthjælpsmodtagere under 30 år12.64312.5189.60315.13415.49810.316
Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp12.05711.8949.20214.39914.7629.910

Kontanthjælpslofter for gifte integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder 225-timerskravet. Beløb pr. måned i kr. før skat (2017)
YdelsesmodtagerDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barnDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børnDen ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børnDen ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn
Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225–timers-kravet9.2329.3006.2166.9757.0435.158

Hvis du arbejder, samtidig med at du får integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Og når din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp udbetales med et mindre beløb, giver det plads til særlig støtte og boligstøtte.

Se eksempler på gevinsten ved at arbejde:

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
 • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
 • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

 • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
 • tildeling af særlig støtte
 • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
 • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

 • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
 • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.
Leveret af borger.dk