Flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, begynder du direkte på en ordinær danskuddannelse.
Du har ret til samlet fem års
danskuddannelse. Der er tre forskellige slags danskuddannelser. Det er skolen, der bestemmer, hvilken af de tre danskuddannelser, du skal starte på.

 

Au pair, studerende og udenlandske arbejdstagere

Du bliver tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Du får op til 250 timers undervisning i op til et år og seks måneder. Efterfølgende har du ret til at deltage på en ordinær danskuddannelse i op til tre år, og du kan aflægge en danskprøve, hvis du ønsker det.