Integrationsydelse er for dig, som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år

Der gælder dog særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller
selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis man har haft ophold i et andet EU-land, inden man rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil man ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.