For dig der gerne vil have anvist en bolig

Boliger anvises efter en individuel helhedsvurdering. Der tages hensyn til følgende:

  • Nuværende boligs egnethed i forhold til enten fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være et meget lille badeværelse, der gør det vanskeligt at foretage den nødvendige pleje, eller adgangsforhold der forhindrer borgeren i at komme ud af nuværende bolig.
  • Nedsat funktionsevne som f.eks. dårlig gangfunktion, nedsat syn eller visse kroniske lidelser.
  • Hvis en ældrebolig bevirker, at borgeren får styrket sine fysiske eller psykiske ressourcer til at klare dagligdagen bedre.

Man kan ikke få anvist bolig, alene fordi nuværende bolig er for stor, uoverkommelig eller for dyr.

Et anvisningsudvalg fra kommunen afgør, om man er berettiget til at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig. Boligerne anvises i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget.

Du kan frit vælge, om du kun vil stå på listen til en bestemt lejlighedstype eller en bestemt bebyggelse. Hvis du afslår et tilbud om en ældrebolig, som du har stået på venteliste til, bliver du slettet af samtlige ventelister. Du har dog mulighed for at ansøge igen efter ½ år. Det kan forlænge ventetiden, hvis du kun står på venteliste til en bestemt type lejlighed eller bebyggelse. Tre-rums boliger er forbeholdt ægtepar/samlevere. Ansøgningen tages op til fornyet behandling, såfremt der sker ændringer i husstandens sammensætning, før boligen tilbydes.

Ventelisten kan dog fraviges i følgende tilfælde:

  • Hvis en borger ikke kan udskrives fra sygehus til nuværende bolig
  • Hvis en borgers ægtefælle bor på tilstødende plejehjem
  • Hvis en synshandicappet borger kan nå at flytte inden totalt synstab
  • Hvis en borger flytter fra plejehjem til ældrebolig
  • Hvis en borger ikke kan komme i bad eller på toilettet
  • Hvis en borger ikke er i stand til at forlade sin bolig

Huslejen fastsættes af DAB. I listen over boliger i Hørsholm, kan du læse mere om boligerne, bl.a. husleje.

Der kan søges om boligstøtte og lån til betaling af indskud - læs mere om boligstøtte på borger.dk (nyt vindue)

Boliger i Hørsholm

Kommunen har anvisningsret til 116 boliger af i alt 146 boliger. Der er 102 to-rumsboliger og 14 tre-rumsboliger. Der er en lille have til boligerne. Boligstørrelserne er henholdsvis 54 og 72 m2. Der er vaskeri i  bebyggelsen. Der er dagcenter i tilknytning til boligerne.

Her kan du læse mere om Breelteparken (nyt vindue)

Bygget i 1984. Har 3 et-rumsboliger, 7 to-rumsboliger samt 4 tre-rumsboliger og et fælleshus. Boligstørrelserne henholdsvis 46, 58 og 71-73 m2. Der er vaskeri i bebyggelsen.

Her kan du læse mere om Lindevænget (nyt vindue)

Ibrugtaget foråret 2012. Indeholder i alt 33 to-rumsboliger og 10 tre-rumsboliger. Bebyggelsen er i henholdsvis to og tre etager (der er elevator). Der er altan til alle boligerne. Boligstørrelserne er henholdsvis 80-86 og 104-108 m2.

Her kan du læse mere om Louiselund (nyt vindue)

Bygget i 1982. Der er i alt 13 to-rumsboliger og 2 tre-rumsboliger. I 1998 blev der yderligere bygget 8 etageboliger. Boligstørrelserne er henholdsvis 60/69,5 og 75 m2. Boligerne i på Selmersvej har egen have. I etagebyggeriet på Ørbæksvej altan. Der er elevator. Der er vaskeri i bebyggelsen.

Her kan du læse mere om Selmersbo (nyt vindue)

Bygget i 1990/1991 samt 1994/95. Indeholder i alt 101 to-rumsboliger og 26 tre-rumsboliger. Der er et aktivitetscenter i tilknytning til boligerne. En del af bebyggelsen er i to etager (der er elevator), nogle boliger har derfor altan i stedet for have. Boligstørrelserne er henholdsvis 65-67 og 77-81 m2. Der er vaskeri i bebyggelsen.

Her kan du læse mere om Sophielund (nyt vindue)

Taget i brug foråret 1989. Indeholder 11 to-rumsboliger og 5 tre-rumsboliger. Beliggende tæt ved Hørsholm Midtpunkt. Boligstørrelserne er henholdsvis 61 og 71 m2. Der er egen have.

Her kan du læse mere om Æbleparken (nyt vindue)