Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og forebyggelsesmedarbejderen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau. Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, eller hvis du bor i plejebolig, får du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg

Den medarbejder, som besøger dig, har en sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderen kan ikke bevilge ydelser, men kan henvise dig til det rette sted.

Besøget varer ca. 45. min.

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.