Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.
I kvalitetsstandarderne kan du læse om:

  • Kommunens serviceniveau inden for et givent område.
  • Lovgivning på området.
  • Formålet med indsatsen.
  • Målgruppen for indsatsen.
  • Hvilke aktiviteter der ligger i indsatsen.

Læs kvalitetsstandarderne

Personlig pleje

Rengøring

Oprydning

Bortskaffelse af affaldspose

Tøjvask

Linnedskift

Linnedservice

Indkøb og bank

Tilberedning og anretning af mad

Madlevering

Omsorgs- og tilsynsbesøg

Nødkald

Tryghedsopkald

Kørsel til læge og eller speciallæge
Privatpraktiserende fysioterapeut og tandlæge
Kørsel til centre

Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig pleje
Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet
Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet

Mindre boligindretninger Serviceloven
GPS sporingssystem

Plejecentre

Genoptræning efter Serviceloven
Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven
Genoptræning efter Sundhedsloven
Forebyggende træning efter Serviceloven (Selvtræning)

Kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdelsestræning