Temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse

 

Faldforebyggelse 30. marts kl. 15 - 17

Faldforebyggelsesteamet, de trænende terapeuter og diætisten fra Louiselund, vil fortælle om, hvordan man undgår at falde. Hvilke forholdsregler er gode at tage i boligen, hvordan færdes man sikkert udendørs, når man ikke længere kan/må køre bil.

Ældre mennesker skal ikke finde sig i at sove dårligt 31. august kl. 15 - 17

Søvnvejleder Michael Rasmussen kommer og fortæller om søvnens betydning for dit helbred med fokus på den nyeste viden omkring ældre og søvn. Hvad er søvn, hvordan ser den ud, og hvorfor er den så vigtig?
Derudover giver Michael gode råd til en god nattesøvn​. Hvad kan jeg gøre for at forbedre min søvn? Hjælp til at bryde uhensigtsmæssige sovevaner.  Strategier til at få en bedre søvn: God og dårlig søvn. De almindeligste søvnsygdomme. Gode råd til forbedring af sovevanerne.

Aktivt senior liv 30. november kl. 15 -17

Hvilke muligheder har du her i Hørsholm kommune for et aktivt senior liv. Frivillighedscenteret vil fortælle, hvilke tilbud de har. En medarbejder fra Hørsholm Kommune, vil fortælle om det digitale senior liv, brug af digitale platforme i kommunen f.eks e-boks, kommunens hjemmeside mv.

 

Temamøderne afholdes på Aktivitetscenter Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage.
Temamøderne kræver ikke tilmelding.

Førstehjælp for Seniorer

18. maj og 28. sep.

Lær om førstehjælp, stabilt sideleje, basal genoplivning og brug af hjertestarter på førstehjælpskurset, som er for pensionister og førtidspensionister i Hørsholm Kommune.

Der afholdes et kursus torsdag d. 18. maj og igen d. 28. sep. begge kl. 12.30-16.30
på Louiselund, Louiselund 9, 2970 Hørsholm.

Tilmelding sendes til pba@horsholm.dk eller på tlf. 4849 8601 med navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse.

Frist for tilmelding er d. 1. maj for kurset i maj og d. 10. sep. for kurset i september. 

Der er plads til 16 på hvert kursus.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage ved kurset, som er gratis.