Chilled er et angstbehandlingsprogram til store børn og unge i alderen 13-16 år, som kan have eksempelvis har selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress. Forældrene deltager også i Chilled forløbet, og har en støttende funktion til den unges udvikling i forhold til angsthåndtering.

 

Cool Kids er for normaltbegavede børn i alderen 9-13 år, som lider af angst- og bekymringsproblemer. Angstproblemer hos børn og unge viser sig f.eks. ved, at barnet stiller mange bekymrede spørgsmål og ofte skal beroliges. Det kan være at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene eller i form af udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at kunne deltage i programmet.

I Chilled/Cool Kids Programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 •  Generaliseret angst
 •  Separationsangst
 •  Social angst
 •  Panikangst
 •  Angstudløst tvangsadfærd
 •  Enkeltfobier

 

 

Temaer som indgår i et Chilled/Cool Kids forløb:

 •  Sammenhæng mellem tanker og følelser
 •  Måling og registrering af svære følelser
 •  Katastrofetanker og realistisk tænkning
 •  Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 •  Afslapning og åndedrætsøvelser
 •  Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 •  Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Chilled består af 10 sessioner af 2 timers varighed i tidsrummet torsdag kl. 15-17. Et Chilled forløb kører over ca. 13 uger.

Datoer for de ti sessioner er: d. 28/9, d. 5/10, d. 12/10, d. 26/10, d. 2/11, d. 16/11, d. 30/11, d. 7/12, d. 4/1 og d. 11/1-2018.

På de første sessioner introduceres grundlæggende metoder og strategier. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis ungegruppen og forældregruppen samt i den samlede gruppe.
Da det er et fortløbende program, er det vigtigt, at man deltager hver gang.

 

 

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte:

psykolog Diana Eskildsen på tlf. 24 25 50 88 eller

familieterapeut Kirsten Brok på tlf. 24 94 74 07

Bedst mellem kl. 10 og 12.


Hvis Du er et ungt menneske, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er ”Chilled” måske et relevant tilbud for dig.

 • Du er mellem 13-16 år
 • Angsten forstyrrer din udvikling og dagligdag.
 • Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i dit liv, hvor du reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien,  mobning, problematisk skilsmisse eller lign.)
 • Du kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5-7 andre unge.

Det primære fokus i Chilled programmet er at lære den unge selv at håndtere angst.

Forældrene deltager også i Chilled forløbet, og har en støttende funktion til den unges udvikling i forhold til angsthåndtering.

Via nedenstående link kommer du til ansøgningsformularen, som du bedes udfylde hvis du ønsker at ansøge om deltagelse på holdet.

Ansøgningsfristen er 20. september 2017 kl. 16.00.

Vi starter et Chilled hold for aldersgruppen 13 - 16 årige den 28. september 2017 kl. 15.00-17.00.

Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver I kontaktet indenfor 1 uge. Her vil det fremgå, hvorvidt jeres familie vil blive inviteret til en uddybende samtale, som endeligt vil afklare, om I tilbydes deltagelse i Chilled. Der vil være forsamtaler d. 21. september mellem kl. 13.00-17.00. Forsamtalerne var ca. 30 min.
Tilbydes I ikke en plads, kan I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.

 

Tavshedspligt

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

 

Ansøg

Ansøgningsskema til Chilled (nyt vindue - word)

Send ansøgning med sikker mail, klik her (nyt vindue)  Husk af vedhæft det udfyldte ansøgningsskema.

 

 

 

Forskningsresultater viser, at Chilled/Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Chilled/Cool Kids forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, og deltager i flere fritidsaktiviteter.
Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

 

COOL KIDS

Familiehuset

Stampevej 10

2970 Hørsholm

Kontakt:

Diana Eskildsen - mobil 24 25 50 88

Mette Eickhoff - mobil 40 20 73 93

i tidsrummet mellem kl. 10 og 12