Cool Kids er for normaltbegavede børn i alderen 9-13 år, som lider af angst- og bekymringsproblemer. Angstproblemer hos børn og unge viser sig f.eks. ved, at barnet stiller mange bekymrede spørgsmål og ofte skal beroliges. Det kan være at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene eller i form af udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at kunne deltage i programmet.

 

Chilled er et angstbehandlingsprogram til store børn og unge i alderen 13-19 år, som kan have eksempelvis har selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress. Forældrene deltager også i Chilled forløbet, og har en støttende funktion til den unges udvikling i forhold til angsthåndtering.

 

I Cool Kids Programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 •  Generaliseret angst
 •  Separationsangst
 •  Social angst
 •  Panikangst
 •  Angstudløst tvangsadfærd
 •  Enkeltfobier

 

 

Temaer som indgår i et Cool Kids forløb:

 •  Sammenhæng mellem tanker og følelser
 •  Måling og registrering af svære følelser
 •  Katastrofetanker og realistisk tænkning
 •  Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 •  Afslapning og åndedrætsøvelser
 •  Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 •  Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Cool Kids består af 10 sessioner af 2 timers varighed i tidsrummet kl. 16-18. Et Cool Kids forløb kører over 12-16 uger.

På de første sessioner introduceres grundlæggende metoder og strategier. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen og forældregruppen samt i den samlede gruppe.
Da det er et fortløbende program, er det vigtigt, at man deltager hver gang.

 

 

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte:

psykolog Diana Eskildsen på tlf. 24 25 50 88 eller

familiekonsulent Mette Eickhoff på tlf. 40 20 73 93

Bedst mellem kl. 10 og 12.


Hvis Du har et barn, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er ”Cool Kids” måske et relevant tilbud for jer.

 • Dit barn er 9-13 år
 • Angsten forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
 • Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets liv, hvor barnet reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien,  mobning, problematisk skilsmisse eller lign.)
 • Barnet kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn.

Hvis Du har et barn mellem 13 og 19 år kan Cool Kids version Chilled være en mulighed. Det primære fokus i Chilled programmet er at lære den unge selv at håndtere angst.

Forældrene deltager også i Chilled forløbet, og har en støttende funktion til den unges udvikling i forhold til angsthåndtering.

Via nedenstående link kommer du til ansøgningsformularen, som du bedes udfylde hvis du ønsker at ansøge om deltagelse på holdet.

Ansøgningsfristen er 14. marts 2017.

Vi starter et hold for aldersgruppen 9 – 13 årige den 22. marts 2017.

Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver I kontaktet indenfor 1 uge. Her vil det fremgå, hvorvidt jeres familie vil blive inviteret til en uddybende samtale, som endeligt vil afklare, om I tilbydes deltagelse i Cool Kids.
Tilbydes I ikke en plads, kan I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.

Tavshedspligt
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Familiehuset planlægger et nyt Cool Kids forløb i efteråret 2017.

Hvorvidt forløbet i efteråret bliver målrettet børn i alderen 9-13 år (Cool Kids) eller unge i alderen 13-19 år er endnu ikke besluttet. Det vil meldt ud på et senere tidspunkt.

 

 

Link til ansøgningsformular

 

 

Forskningsresultater viser, at Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, og deltager i flere fritidsaktiviteter.
Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

 

COOL KIDS

Familiehuset

Stampevej 10

2970 Hørsholm

Kontakt:

Diana Eskildsen - mobil 24 25 50 88

Mette Eickhoff - mobil 40 20 73 93

i tidsrummet mellem kl. 10 og 12