Region Hovedstaden spørger 2450 borgere i Hørsholm kommune ”Hvordan har du det?” som en del af Danmarks største spørgeskemaundersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom.

Har du spørgsmål om undersøgelsen og besvarelsen af spørgeskemaet, kan du læse mere om ”Hvordan har du det?” undersøgelsen på hjemmesiden www.svar2017.dk (nyt vindue). Her kan du også logge ind og svare på undersøgelsen med det login, der er sendt til din e-boks.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage.

  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

  • Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som udkommer i marts 2018. Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden fcfs.dk (nyt vindue).

  • Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din e-boks, digitale eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.