Hjemmesygeplejen kan blandt andet bistå med:

  • Medicindosering
  • Smertebehandling
  • Injektionsgivning
  • Kateterpleje
  • Øjendrypning
  • Stomipleje
  • Behandling ved diabetes
  • Sårpleje
  • Omsorgsbesøg, sygdomsforebyggende pleje og rådgivning
  • Pleje til alvorlig syge og døende

Hjemmesygepleje kan gives i en periode, eksempelvis efter indlæggelse på et sygehus, eller varigt på grund af en vedvarende eller kronisk sygdom.

Du kan få hjemmesygepleje hele døgnet.