• Hvis du vil bruge en vej eller et andet offentligt areal i kortere eller længere tid, skal du søge om tilladelse først.
  • Det, der bliver lagt på vejarealerne, må ikke være til fare for den øvrige færdsel.
  • Entreprenører og andre har pligt til forud for et gravearbejde, at søge oplysninger i LER om hvilke ledningsejere, der har ledninger i den pågældende vej. Søg oplysninger i LER (nyt vindue)
  • Du skal være opmærksom på kommunens tomgangsregulativ (Word - nyt vindue).

Her kan du kan se eksempel på lejekontrakt (nyt vindue - word) samt retningslinjer for opsætning af cirkusplakater (nyt vindue - pdf).

Dette kort viser de områder der kan rådes over i forbindelse med leje af pladsen (nyt vindue - pdf).

Du skal kontakte Center for Teknik for ansøgning om leje eller for mere information.

Du kan se Cirkuspladsens beliggenhed på billedet nedenfor.

Entreprenører og andre har pligt til, forud for et gravearbejde, at søge oplysninger i LER om hvilke ledningsejere der har ledninger i den pågældende vej.

Oplysninger om vand- og kloakledningers placering på privat grund kan du få ved at henvende dig til Team Byg, tek-post@horsholm.dk

Alle ledningsejere er forpligtet til at ajourføre deres ledningsnet i det landsdækkende register LER – Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her er alle ledninger i offentlige og private fællesveje registrerede.