Erhvervsmentorordningen

Mentorordningen skal støtte iværksættere med en bæredygtig forretningsidé og et produkt eller en serviceydelse, som har markedsrelevans. Opgaverne for mentorerne kan være at bistå med samt gå dybere ind i iværksætterens forretningsplan.

Konceptet baserer sig på, at der til iværksætteren knyttes en mentor eller eventuelt flere mentorer fra det samlede mentorkorps. Dette sker efter en kontakt mellem virksomheden og Hørsholms Erhvervsmentorer, som foretager visiteringen på baggrund af de modtagne planer og oplysninger. Under forløbet kan der vise sig behov for rådgivning på flere områder og dermed tilknytning af flere mentorer.

Iværksætterne betaler ikke for sparringen og mentorerne modtager ikke honorar for deres arbejde.

Så, skal din virksomhed udvikles eller er det kun en hobby?

Ja, beslutningen er din! Er du blevet interesseret?

Så tag en uformel kontakt med os og hør om dine muligheder hos enten:

Birger Bøgeblad:
45 79 07 01 / 24 47 46 31
bib@horsholmvand.dk

Per Illum:
45 86 64 84 / 40 15 59 69
per.illum@mail.dk

Lars H. Hansen:
48 18 78 12 / 41 11 26 49
lars.h.hansen@live.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig frem til succes!

Du kan også besøge os på www.erhvervsmentorer.dk (nyt vindue)