Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011.

Vi investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Vi hjælper virksomhederne med at vokse og gøre mere for flere på et økonomisk bæredygtigt grundlag – og udvikler viden om, hvordan virksomheder kan forene social og forretningsmæssig succes. Når investeringer tilbagebetales, geninvesterer vi kapitalen i nye virksomheder.

Vores indsats er i øjeblikket koncentreret om:

1. Kapitalfonden: Vi investerer kapital (typisk 2-4 mio. kr.) og kompetencer i etablerede virksomheder med vækstpotentiale, som målrettet skaber muligheder for udsatte grupper – i samarbejde med TrygFonden.

2. Vækstprogrammet: Vi hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler – for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

3. Social StartUp: Vi giver ambitiøse sociale iværksættere en stærk start via vores intensive udviklingsprogram med sparring, netværk og mulighed for at søge om opstartskapital – med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN.

Kapitalfonden - Investering

Søger du en investering fra Den Sociale Kapitalfond, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Vi investerer i virksomheder, der som minimum lever op til 5 kriterier – se nedenunder. 
 • Vi investerer typisk mellem 2 og 4 mio. kroner i form af tålmodige lån eller egenkapital. 
 • Vi kan foretage opfølgende investeringer i de mest lovende virksomheder. 
 • Vi kombinerer investeringen med løbende rådgivning og forretningsudvikling. 
 • Vi har en grundig investeringsproces. Det er et godt grundlag for et succesfuldt samarbejde.

Vi anvender ikke ansøgningsskemaer. Send os i stedet en mail for at aftale en fortrolig, indledende samtale om mulighederne.

Læs mere om Den Social Kapitalfonde (nyt vindue)

Social StartUp - Etablering

Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 5 måneder får udvalgte sociale iværksættere hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring, opstartskapital og adgang til et omfattende netværk af eksperter og specialister. Målet med Social StartUp er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag.

Forløbet er målrettet sociale iværksættere og afknopninger fra etablerede virksomheder og organisationer i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan man på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift. Vi lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, en klar social model og en robust organisation og ledelse samt etablere det nødvendige kapitalgrundlag.

Der udvælges 4-5 sociale iværksættervirksomheder til hver runde af programmet på baggrund af ansøgninger og præsentationer. Vi er dedikerede til at sikre virksomhederne succes, og vi forventer samme engagement hos deltagerne. Det kræver altså noget at deltage – til gengæld får man:

Det er gratis at deltage, og deltagerne modtager desuden et rimeligt tilskud til transport. Ophold og forplejning i forbindelse med camps bliver planlagt og betalt af Den Sociale Kapitalfond.

Læs mere på www.socialkapitalfond.dk (nyt vindue)
Ansøgningsfristen er næste gang den 1. december 2015.

Det Sociale Vækstprogram - Optimering

Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 5 måneder får du hjælp til at udvikle din forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer. Målet er, at din virksomhed bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

 • Mere professionelt salgsarbejde
 • Bedre analyse af omkostninger og priser
 • Bedre strategisk beslutningsgrundlag 
 • Bevidsthed om virksomhedens identitet og unikke fordele ved virksomheden (USP)
 • Udvikling af ledelse og organisation
 • Bedre forudsætninger for samarbejdet med kommuner
 • Ændret mindset inkl. med større forståelse for betydningen af at drive forretning

Det er gratis at deltage og deltagerne modtager desuden et rimeligt tilskud til transport. Ophold og forplejning i forbindelse med camps bliver betalt af Den Sociale Kapitalfond.

Læs mere på www.socialkapitalfond.dk (nyt vindue) 
Ansøgningsfristen er næste gang den 1. december 2015.