Benyttelse af genbrugsplads

Sorteringsguide

Åben Norfors' digitale sorteringsguide her (nyt vindue).

Mere information om genbrugsplads for erhverv

Der er

  • adgang med bil på max 3.500 kg + evt. trailer

Der modtages ikke

  • skrotbiler, klinisk risikoaffald, medicinrester, radioaktivt affald eller støvende asbest.
  • forurenet jord. Såfremt der er mistanke om forurening, skal kommunen kontaktes.
  • dagrenovationslignende affald

Du må max aflevere

  • aflevere 200 kg farligt affald pr. år
  • 1 m3 ren jord pr. år
  • 20 stk. hele ikke-støvende eternitplader med asbest pr. år

Affald der ikke modtages på genbrugspladsen anvises af kommunen. 

Find åbningstider og placering af genbrugspladserne på Norfors.dk (nyt vindue) 

Nærmeste genbrugsplads er Genbrugspladsen Vandtårnsvej.

Åbningstider:
Vandtårnsvej 2
2980 Kokkedal
Mandag-fredag 6.00-18.00
Lørdag 10.00-18.00

NB: Alle genbrugspladser i fælleskonceptet kan benyttes.