På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, påtænker Ballerup Kommune at gennemføre et udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner:

 

 • Ballerup Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Rødovre Kommune

I den forbindelse sender Ballerup Kommune udkast til udbudsmateriale i høring.

Formålet med høringen er at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra relevante parter forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Materialet, der sendes i høring, er:

 • Udkast til udbudsbetingelser
 • Udkast til SAB
 • Udkast til TAG og TBL
 • Udkast til driftsaftale med tilhørende bilag

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S:

https://permalink.mercell.com/72837576.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Udbuddet forventes gennemført fra cirka medio november 2017.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

Ved afgivelse af høringssvar bedes høringsparter benytte dokumentet ”Skabelon til høringssvar, hvor præcist angivelse af hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, bemærkningen relaterer sig til.

Fristen for høringssvar er den 29.09.2017, kl. 10:00.