Støtte til bygningsbevaring kan ydes til ejere eller andelshavere af en bevaringsværdig bolig, der er opført før 1960. Boligen skal være udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller i en lokalplan og der kan kun udbetales støtte til istandsættelse af udvendige bygningsdele som f.eks.:

  • Tage, skorstene, kviste, tagrender, vinduer
  • Døre, porte, luger
  • Ydermure, herunder facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer
  • Trapper, karnapper, altaner og indgangspartier, der er en del af den oprindelige bygning


Ansøg om støtte til istandsættelse