Støtte til bygningsbevaring kan ydes til ejere eller andelshavere af en bevaringsværdig bolig, der er opført før 1960. Boligen skal være udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller i en lokalplan og der kan kun udbetales støtte til istandsættelse af udvendige bygningsdele som f.eks.:

  • Tage, skorstene, kviste, tagrender, vinduer
  • Døre, porte, luger
  • Ydermure, herunder facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer
  • Trapper, karnapper, altaner og indgangspartier, der er en del af den oprindelige bygning.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og finde ansøgningsformularen her (nyt vindue). Klik derefter på "Støtte muligheder for bevaringsværdige boliger".