Selvom kalenderen kun siger marts 2017, så har de politiske udvalg i Hørsholm Kommune allerede taget hul på budgetplanlægningen for 2018-21.

Som optakt til årets første politiske budgetseminar i april, tager de politiske udvalg i Hørsholm Kommune fat på en dialogrække med diverse høringsparter, herunder bl.a. brugerbestyrelser, brugerråd og foreninger.

Høringsparterne inviteres direkte og desuden annonceres datoer og tidspunkter i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Alle kan få indflydelse

Alle kan få indflydelse på de kommende års budgetprioriteringer, så tag fat i din lokale bestyrelse og forening for at få indflydelse på de kommende års budgetprioriteringer.

Alle forslag og ønsker behandles herefter på udvalgsmøderne i april.

Hvert år i slutningen af august, forud for budgetforhandlingerne og vedtagelsen af budgetaftalen, afholdes der en samlet høring for alle borgere. Høringen er skriftlig og åben i perioden fra 18. august – 3. september, hvor høringsmaterialet vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.