På vegne af bestyrelsen for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse oplyser Hørsholm Kommune, at forældrene til børn i Lions Børnehuses tre institutioner den 16. marts er blevet orienteret om seneste nyt i sagen om de økonomiske uregelmæssigheder. Forældrene har fået nyt om PwCs undersøgelse, om Hørsholm Kommunes tilsagn om en økonomisk håndsrækning og om Lions Børnehuses generelle økonomiske situation. Læs mere i brevet her (nyt vindue - pdf)

Hvad er Lions Børnehuse?

  • Det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse er finansieret af det kommunale budget, men drevet af en bestyrelse.
  • Driftsoverenskomsten indebærer, at kommunen betaler institutionens udgifter over et kommunalt godkendt budget.
  • Hørsholm Kommune tildeler Lions Børnehuse det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen og lederen i den selvejende institution, der har ansvaret for driften.
  • Hørsholm Kommune skal som offentlig myndighed føre overordnet tilsyn med anvendelsen af kommunale driftsmidler. 

Sagen kort

Hørsholm Kommune har i sit almindelige løbende tilsyn med det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse konstateret økonomiske uregelmæssigheder i december 2016. Bestyrelsen i det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse meldte herefter de økonomiske uregelmæssigheder til politiet, og politiet efterforsker nu sagen.

Undersøgelser sat i gang af Lions Børnehuse eller af Hørsholm Kommune 

  • En ekstraordinær revisionsundersøgelse af økonomien på det selvejende område er sat i gang af Lions Børnehuses bestyrelse (foretages af PwC). Undersøgelsen er færdiggjort og omtales i forældrebrevet af den 16. marts.
  • En undersøgelse, der skal vurdere Hørsholm Kommunes økonomiske tilsynsrolle over for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse er sat i gang af Hørsholm Kommune. Undersøgelsen drejer sig også om, om der er arbejdsgange og procedurer, der skal forbedres i kommunens fremtidige økonomiske tilsyn (foretages af PwC).
  • En undersøgelse, der skal undersøge Lions Børnehuses bestyrelses rolle i forhold til økonomien er sat i gang af Hørsholm Kommune (foretages af Kommunernes Landsforening (KL) juridiske afdeling).