Det er en helt usædvanlig situation, som Lions Børnehuse står i med sagen om de økonomiske uregelmæssigheder, der blev kendt i december 2016 og dernæst meldt til politiet, og hverken det selvejende institutionsområde eller Hørsholm Kommune har oplevet lignende tilfælde. 

For at sikre Lions Børnehuses fortsatte drift har Hørsholm Kommunes økonomiudvalg på udvalgsmødet den 15. marts indstillet til Kommunalbestyrelsen at dække det underskud, som skønnes at kunne henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, som er opstået i Lions Børnehuse. 

”Økonomiudvalget lægger op til, at Hørsholm Kommune træder til og hjælper økonomien på vej i Lions Børnehuse, ” siger Morten Slotved. ”Vi vil med den økonomiske håndsrækning fortælle forældrene til institutionernes 250 børn, at de tre børnehuse åbner både i dag og i fremtiden. Hørsholm Kommune vil med støtten bakke op om, at der fortsat bliver drevet et attraktivt daginstitutionstilbud i Lions Børnehuse, der er værd at vælge til”. 

Da sagen om de økonomiske uregelmæssigheder fortsat efterforskes af politiet, kendes det nøjagtige beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder ikke endnu. Med den indstillede beslutning, der vedrører 2 mio. kr., ønsker Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. skal betragtes som et acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets efterforskning er tilendebragt. 

Den konkrete anledning til indstillingen er, at Økonomiudvalget på mødet den 15. marts behandlede de samlede foreslåede regnskabsoverførsler fra 2016 til 2017, herunder også overførslerne for Lions Børnehuse.

 

Hvad er Lions Børnehuse?

Det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse er finansieret af det kommunale budget, men drevet af en bestyrelse. 

Driftsoverenskomsten indebærer, at kommunen betaler institutionens udgifter over et kommunalt godkendt budget. 

Hørsholm Kommune tildeler Lions Børnehuse det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen og lederen i den selvejende institution, der har ansvaret for driften. 

Hørsholm Kommune skal som offentlig myndighed føre overordnet tilsyn med anvendelsen af kommunale driftsmidler.