Kommunens center-e-mailadresser

Du kan kontakte centrene på nedenstående e-mailadresse, hvor henvendelsen ikke indeholder oplysninger af følsom eller privat karakter. Private og personfølsomme oplysninger skal sendes via Digital Post. Du skal bruge NemID.

Center

E-mail

Kommunens fælles e-mailadresse kommunen@horsholm.dk
Center for Politik, Udvikling og Borgerservice pub-post@horsholm.dk
Center for Arbejdsmarked arb-post@horsholm.dk  
Center for Børn og Voksne bov-post@horsholm.dk  
Center for Sundhed og Omsorg som-post@horsholm.dk  
Center for Dagtilbud og Skole dos-post@horsholm.dk
Center for Kultur og fritid kof-post@horsholm.dk
Center for Teknik tek-post@horsholm.dk
Center for Ejendomme cej-post@horsholm.dk  
Center for Økonomi og Personale ope-post@horsholm.dk
   
   

Øvrige sikre e-mail adresser

Vedr. sundhedsfremme sundhedsfremme@horsholm.dk 
Indkøb indkob@horsholm.dk
Trommen trommen@horsholm.dk
Idrætsparken ipa-post@horsholm.dk
Biblioteket horsbib@horsholm.dk