Kort over Hørsholm

Få et samlet overblik over kommunen på et kort (nyt vindue)

På ”Kort over Hørsholm” kan du få et samlet overblik over kommunens geografiske informationer. Du kan f.eks. se snerydningsplaner, institutioner, skoler og skoledistrikter, ældreboliger, flyfoto, matrikelkort mv. Endvidere kan du søge information om, hvad der gælder for en adresse, måle afstande og arealer samt naturligvis printe et kort.

Du har mulighed for at finde yderligere geografisk information på andre kortportaler:

 

Læs mere om kommunens kort

Kommunens forskellige kortdata skabes, vises og analyseres ved brug af GIS. GIS (Geografisk Informations System) er en fælles betegnelse for computerprogrammer til præsentation og analyse af information, der kan stedfæstes geografisk.

Kommunekort er oprindeligt skabt som et internt sagsbehandlerværktøj, men har siden 2004 også været tilgængeligt for borgerne. Programmet er med de mange muligheder og informationer et godt system, hvis man er fortrolig med denne type værktøj. For nogle borgere, som formentlig kun bruger det sjældent, vil programmet dog kunne virke lidt tungt og uoverskueligt.

Kommunen arbejder derfor på i stigende omfang at integrere korttemaer ind under de relevante emner på hjemmesiden. Disse mere simple (Google Maps-inspirerede kort) har fordelen af, at være mere overskuelige og hurtigere at bruge end f.eks. Kommunekort. Til gengæld indeholder disse kort ikke samme funktionalitet, og der er derfor nogle begrænsninger i, hvor og hvordan man bruger disse kort.