Har du spørgsmål om betaling, skal du skrive til os

Du kan i øjeblikket ikke få svar på spørgsmål om betaling af ejendomsskat eller betaling for pasning af børn, hvis du ringer til rådhuset.

Har du spørgsmål, skal du skrive til os via digital post. Du finder link nederst på siden.

Alle spørgsmål vil blive besvaret så hurtig vi kan.

Nedenfor finder du svar på de spørgsmål, vi ofte får lige nu.

Team Opkrævning er i øjeblikket ekstraordinært hårdt ramt af sygdom. Samtidig skete der i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatter og betaling for dagtilbud flere systemfejl, som har givet teamet en række ekstra opgaver.

For at kunne give svar til flest mulige borgere hurtigst muligt skal spørgsmål til betaling derfor sendes via digital post.

Vi beklager meget, den ulejlighed og de gener driftsforstyrrelserne har forårsaget og gør alt hvad vi kan, for at komme tilbage til normal drift så hurtigt som muligt.

Spørgsmål til betaling af pasning i dagtilbud

Her kan du læse om hvad du skal gøre, hvis du har søgt om friplads og har modtaget en regning for det fulde beløb af pasning i dagtilbud.

Da vi i øjeblikket er ved at skifte system, har vi endnu ikke udsendt afgørelser om bevilling af friplads for pasning i dagtilbud.

Det skal du gøre:

 1. Du skal hurtigst muligt betale for pasning.
 2. Herefter skal du skrive til Opkrævningen og fortælle, hvilken dato du har betalt.
 3. Skriv til Opkrævningen om Betaling af pasning via Digital Post (se kontaktboks)

Hvis du er berettiget til friplads vil du blive reguleret med tilbagevirkende kraft med opkrævningen i marts.

Hvis du ikke har mulighed for at betale regningen med det fulde beløb skal du skrive til opkrævningen og fortælle, at du ikke kan betale og at du har søgt økonomisk friplads.

Hvis du har betalt det fulde beløb og får bevilliget friplads for pasning i dagtilbud, skal du ikke foretage dig noget.

Fripladsbeløbet vil blive reguleret og modregnet i opkrævningen for pasning i marts måned.

Det skal du gøre:

 1. Du skal hurtigst muligt betale for pasning.
 2. Herefter skal du skrive til Opkrævning og fortælle, hvilken dato du har betalt for pasning (se kontaktboks).

Hvis du ikke har mulighed for at betale regningen med det fulde beløb skal du skrive til opkrævningen og fortælle, at du ikke kan betale og at du har søgt økonomisk friplads.

Spørgsmål til betaling af ejendomsskat

Der er ved en fejl blevet sendt opkrævning af ejendomsskat ud, til borgere der allerede har betalt deres ejendomsskat.

Hvis du allerede har betalt for ejendomsskat 2017, men alligevel har modtaget en rykker, skal du:

 1. Du skal ikke betale den udsendte rykker.
 2. Skriv til Team Opkrævning og fortæl, at du har modtaget en rykker på betaling af ejendomsskat, selvom du allerede har betalt.

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail. Gebyr og renter vil blive slettet.

Så længe sagen er under udredning, vil din manglende betalingen ikke blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Skattebilletten bliver sendt til alle ejere af en ejendom. Men det er kun den ejer, der står øverst på tinglysningen, der får tilsendt girokortet.

De øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten - uden girokort.

Girokortet ligger derfor din ægtefællens digitale postkasse / E-boks, eller er blevet sendt med posten.

Den hurtigste måde at få svar på et spørgsmål om betaling af ejendomsskat, er at sende en mail via digital post til Opkrævningsteamet.

Du finder link i kontaktboksen på denne side.

Læs om skat og betaling

De fleste ting vedrørende skat skal du kontakte SKAT om. Det gør du nemmest via skat.dk eller på tlf. 72 22 18 18

 • SKAT tager sig af alle spørgsmål vedrørende skat, nummerplader, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af offentlig gæld.
 • skat.dk (nyt vindue) kan du f.eks. ændre din forskudsopgørelse eller årsopgørelse og se dine personlige skatteoplysninger. Du kan også finde svar på skattespørgsmål på skat.dk (nyt vindue).

 

Borgerservice må ikke svare på telefoniske eller skriftlige henvendelser vedrørende SKAT. Du har dog mulighed for at møde personligt i Borgerservice og få hjælp til:

 • At bruge SKAT´s digitale løsninger.
 • De mest almindelige skatteforhold, f. eks. om forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.
 • At ændre din forskudsopgørelse og årsopgørelse.
  Du skal have NemID eller TastSelv-kode med, hvis vi skal hjælpe dig med at ændre forskudsopgørelse eller årsopgørelsen.
 • Daginstitution
 • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
 • Ejendomsskat
 • Kommunale regninger mm.

Hvis du indgår betalingsaftale med os, vil det være registreret i SKATs modregningssystem, indtil gælden er betalt. Det betyder, at eventuel overskydende skat og AM-bidrag bliver brugt som et ekstraordinært afdrag på gælden.

Med en betalingsaftale kan der blive beregnet morarenter indtil gælden er betalt. Bliver aftalen ikke overholdt, sender vi kravet til inddrivelse hos SKAT. Det vil betyde yderligere omkostninger for dig.

SKAT har følgende muligheder for at inddrive gælden:

 • Trække i din løn
 • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer mv)
 • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder, og hvilke udbetalinger der kommer
 • Stævne dig, og bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
 • Registrere dig i Ribers Kreditinformation, hvis gælden er over 7.500 kr.

Hvis du ikke betaler din daginstitution, ejendomsskat og andre krav til tiden og ikke kontakter Opkrævningen, fremsender kommunen en rykker.

En rykker vil medføre et gebyr, som er fastsat af kommunalbestyrelsen til 250 kr.

Er du træt af de tilbagevendende regninger?

Tilmeld dine regninger BetalingsService.

Direkte telefon: 4849 3067 / 4849 3068

E-mail: opkraevning@horsholm.dk