Høringer

Offentliggørelser og Afgørelser

Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på Stadionalle 3-5

Hørsholm Kommune har meddelt tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på matr.nr. 4 bm og dele af 4 bz, Vallerød by, Hørsholm, Stadionalle 3-5, 2960 Rungsted Kyst.

Tilladelse til nedsivning og udledning fra minirenseanlæg på Overdamsvej 8

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af tagvand og renset husspildevand til sø på matr. nr. 12a, Usserød by, Bloustrød.

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak

Tilladelse til tilslutning fra olieudskiller til offentlig kloak fra DONG Energy transformatorstation Agiltevej 4, 2970 Hørsholm

Vandråd 2017

Annoncering af sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Offentliggørelse af landzonetilladelse vedr. øvelsesterrænet, Matr. nr. 17f, Sjælsmark By, Blovstrød

Der er givet landzonetilladelse til terrænregulering af øvelsesterrænet, Matr. nr. 17f, Sjælsmark By, Blovstrød.

Offentliggørelse af dispensation fra skovbeskyttelseslinjen på Usserød Kongevej 11B

Dispensation fra skovbeskyttelseslinjen til opførelse af ny staldbygning på Usserød Kongevej 11B, 2970 Hørsholm.

Offentliggørelse af dispensation fra søbeskyttelseslinjen på Usserød Kongevej 11B

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af ny staldbygning på Usserød Kongevej 11B, 2970 Hørsholm.

Offentliggørelse af dispensation fra Kirkebyggelinje på ejendommen Gl. Hovedgade 8

Der er meddelt dispensation fra Kirkebyggelinje til opførelse af et nyt udvendigt elevatortårn på ejendommen Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm.

Udvidelse af tilladelse til nedknusning af beton på Hørsholm Hospital

Hørsholm Kommune har givet P. Olesen A/S tilladelse til støjende nedknusning på Hørsholm Hospital.

Offentliggørelse af dispensation fra Naturbeskyttelsesloven vedr. Arboretet

Der er meddelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til opførelse af to nye bygninger på Kirkegårdsvej 3A, 2970 Hørsholm.

Offentliggørelse af landzonetilladelse vedr. Arboretet

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af to nye bygninger på Kirkegårdsvej 3A, 2970 Hørsholm

Dispensation til hestestald på Stumpedyssevej 33

Hermed meddeler Hørsholm Kommune dispensation fra afstandskrav til naboskel for hestestald på Stumpedyssevej 33 samt accept af anmeldelse af dyrehold.

golf_3.JPG
Lokalplan 157 vedtaget

Endelig vedtagelse af lokalplan 157 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Kokekdal Industripark nord.JPG
Lokalplan 161 vedtaget

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.