I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne vælger repræsentanter til Folketinget, kommunalbestyrelser, regionsråd og Europa-Parlamentet. Det er de valgte repræsentanter, der på vegne af borgerne skal træffe politiske beslutninger.

Indhold hentet fra Borger.dk

Senest afholdte valg

Tirsdag, den 19. november 2013 blev der af holdt valg af 19 medlemmer til Hørsholm Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Her  kan du se resultatet fra valget (Nyt vindue)

Her kan du se den siddende kommunalbestyrelse (Nyt vindue)

Det næste kommunale og regionale valg afholdes tirsdag den 21. november 2017.

Torsdag den 18. juni 2015 blev der afholdt valg til Folketinget.

Du kan læse mere om valget på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside (Nyt vindue)

Søndag den 25. maj 2014 blev der afholdt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen.

Du kan læse mere om valget på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (Nyt vindue)

Her findes bl.a. også oplysning til brug for herboende statsborgere i andre EU-lande, som ønsker at stemme i Danmark til Europa-Parlamentsvalget.