Det er også muligt at frasortere elektronik, farligt affald og batterier, som afleveres på en af Norfors genbrugspladser.

Hvis det ønskes, kan områder med fællesløsninger tilmelde sig en ordning for farligt affald. Der er således mulighed for, at tilmelde sig ”viceværtordningen” hvor det farlige affald indsamles i et aflåst skab og afhentes af kommunen. Det er dog en forudsætning, at der er en vicevært tilknyttet bebyggelsen.

Du kan læse mere om ordningen på Norfors hjemmeside (åbner nyt vindue).