Udendørs standplads

Det er muligt at indrette en standplads til affaldsbeholdere udenfor - uden tagoverdækning. Placeres beholderne udenfor, vil det være hensigtsmæssigt at markere standpladsen. Det er en god ide, at afskærme beholderne fra omgivelserne, dels på grund af det rent æstetiske, men ikke mindst også for at beskytte beholderne mod blæst og sol. 

Der er nogle forhold der skal være til stede på en standplads, bl.a. skal der være belysning, maksimalt 20 meter til renovationsbilen og fast belægning hele vejen. Læs mere om reglerne i længere oppe på siden.

Det er en god idé at placere affaldsbeholderne i samme niveau som skraldebilen. Hvis beholderne står et sted der ikke lever op til reglerne i Affaldsregulativet, er det foreningens pligt, at køre beholderne frem på tømmedagen, så skraldemanden nemt kan hente dem

Indendørs standplads

Hvis I ønsker at indrette et affaldsrum indendørs, er der nogle krav der skal være overholdt:

  • Der skal være en adgangsdør til det fri.
  • Der skal være ventilation.
  • Der skal være god plads til manøvrering af beholderne.

For at sikre at tømningen af affaldsbeholderne kan foregå nemmest muligt, bør rummet ligge i terrænniveau. Hvis affaldsbeholderne ikke står i terrænniveau skal I orientere jer om de gældende arbejdsmiljøregler i AT-vejledningen højere oppe på siden.

Læs mere om adgangsvej og standplads (nyt vindue)

Du kan vælge mellem sække i stativer eller beholdere på hjul til dit restaffald.

Du vælger et stativ eller en beholder ved at ændre din affaldsordning via 'Webshoppen' i toppen af siden.

Hvis du vælger en beholder på hjul

Du kan vælge følgende størrelser:

2-hjulede:

4-hjulede:

Grundejer er ansvarlig for vedligeholdelse og renholdelse af beholderen. Mindre reparationer kan mod betaling klares af renovatøren, kontakt Hørsholm Kommune for mere information.

Hvis du vælger sække i stativ

Ønsker du et sækkestativ, har du mulighed for selv at købe det hos en forhandler, eller du kan købe det hos kommunen. Hvis du selv finder en forhandler hvor du ønsker at købe stativet, er det vigtigt, at stativet passer til kommunens 110 liters sække, og at stativ er godkendt til dagrenovation.

Du står selv for vedligeholdelse og rengøring af stativet.

Det er muligt at købe nedenstående godkendte stativ af Hørsholm Kommune.

Da der kan forekomme pletter på stativlåget, er prisen på stativet sat ned fra 1550 DKK.

  • 110 L stativ 
    • Pris: 1000 DKK

 

Alle husstande betaler en takst for deres restaffald samt et samlet affaldsgebyr, som begge opkræves via ejendomsskatten.

Uanset om man bor i villa og har sine egne beholdere, eller bor i etagebolig og deler affaldsbeholdere med de andre beboere, betales det samme affaldsgebyr.

Affaldsgebyret dækker over genbrugspladser, storskrald og affaldsordning for papir, plast, glas, metal og pap.

Se de gældende takster her (åbner link i nyt vindue)

På private fællesveje (C-veje) er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder. 

Læs mere om snerydning og se om din vej er en A-, B- eller C-vej.