Hvad gør jeg med mit farlige affald?

 • Du kan aflevere farligt affald på Norfors' genbrugspladser (max 200 kg pr. år pr. husstand). Kontakt pladspersonalet ved aflevering af farligt affald. 
 • Ved udvalgte flerboligbebyggelser er der opstillet skab til farligt affald (viceværtordning). Spørg din vicevært. 
 • Udvalgte forretninger (batterier). Se kort over afleveringssteder under "Batterier". 

Desuden er der særlige aftaler for noget farligt affald. Se i listen nedenfor. 

Hvad er farligt affald?

 • spraydåser med restindhold
 • maling, trykfarver og klæbestoffer
 • plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler fx insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler
 • olie, fedt og benzinprodukter
 • fotokemikalier
 • vaske- og rengøringsmidler med faresymbol, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende
 • syrer fx saltsyre
 • terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler
 • lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvsbatterier, kviksølvstermometre, kviksølvslamper
 • basisk affald
 • batterier (bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en særskilt ordning, se under batterier på denne side)
 • støvende asbest(kan ikke afleveres på genbrugspladserne)
 • kanyler, medicinrester, emballage med medicinrester og kviksølvtermometer(kan kun afleveres på apoteket)

Farligt affald skal om muligt afleveres i originalemballage.

Læs mere om farligt affald påNorfors.dk (nyt vindue).