Hvad kan jeg gøre med mit haveaffald?

Kommunen har ingen ordning for afhentning af haveaffald. I stedet kan du:

  • Aflevere haveaffald på Norfors' genbrugspladser
    Haveaffald fra genbrugspladserne bliver komposteret og omdannet til ny næringsrig kompostjord, som du kan hente gratis.
  • Du kan kompostere på egen grund. Læs mere om kompost længere nede på siden.  
  • Du kan afbrænde på egen grund.
  • Benytte en privat indsamler.

Hvad er haveaffald?

  • Plantedele, mindre træstammer, græsafklip.
  • Trærødder (max 15 kg).
  • Hækafklip og grene.
  • Øvrigt plantemateriale, der forekommer i forbindelse med vedligehold af anlagt have.

Må jeg brænde mit haveaffald?

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i den del af kommunen, der ligger vest for motorvejen - og kun i perioden 1. december til 1. marts. Øst for motorvejen er afbrænding af haveaffald ikke tilladt.

Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m3).

Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang. Sankt Hans aften må der brændes haveaffald af indtil midnat samme dag. 

Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m., og der skal udvises størst mulige hensyn til omgivelserne.

Afbrænding skal ske i en afstand af 10 m til hårdt tag, og 30 m til bygninger med letantændeligt tag, brandfarlige væsker, nåletræsplantager, lyngarealer, oplag af træ, brænde og lignende. 

Ved afbrænding af haveaffald skal gældende brandmæssige forskrifter overholdes.