Vi indsamler idéer til en ny affaldsplan

Hørsholm Kommune er sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner ved at udarbejde en ny fælles affaldsplan for de kommende 6 år.

Vi har brug for borgernes ideer på vejen mod den grønne omstilling med mindre affald og mere genanvendelse.

Affaldsplanen kan indeholde emner som; mindre affald, mere genbrug og genanvendelse af storskrald, bedre sortering ved husstanden og på genbrugspladsen.

Derfor inviterer vi dig til at byde ind med dine ideer til den kommende affaldsplan på BorgerLab

Har du et forslag til, hvordan kommunen fx kan understøtte et byttehjørne, eller har du en ide til, hvordan vi får sorteret endnu mere plast til genanvendelse? Vi vil gerne høre dine ideer og kommentarer senest 22. januar 2023.

Dine idéer og forslag indgår i kommunernes videre arbejde med affaldsplanen. Nogle af ideerne vil blive præsenteret på et fælles kommunalt politisk temamøde, for medlemmer af Klima- og Miljøudvalgene i de fire kommuner, i februar 2023. 

Efterfølgende vil ideerne blive udviklet yderligere sammen med de borgere, der melder sig til affaldspanelet. Affaldspanelet skal bestå af borgere fra de fire kommuner og vil blive udvalgt repræsentativt.

 

Affaldsplan og regulativer

Affaldsplanen indeholder dels en kortlægning af de nuværende affaldsmængder og ordninger, og dels sætter målsætningsdelen kurs for kommunens fremadrettede arbejde på affaldsområdet.

Reglerne for kommunens affaldsordninger er udmøntet i to regulativer - Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald.

Nedenfor finder du link til eksisterende affaldsplan samt de to regulativer. 

Affaldsplan og regulativer

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk