Affaldsplan og regulativer

I Hørsholm Kommune har vi en affaldsplan, som dels indeholder en kortlægning af de nuværende affaldsmængder, og dels hvor der sættes en kurs for kommunens fremadrettede arbejde på affaldsområdet.

Selve affaldslovgivningen er udmøntet i to regulativer - Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Det er reglerne i regulativerne der er bestemmende for, hvordan man som borger eller virksomhed skal håndtere affaldet.

Nedenfor finder du link til eksisterende affaldsplan samt de to regulativer. 

Affaldsplan og regulativer

Hørsholm Kommune arbejder ambitiøst for at øge genanvendelse. I Affaldsplanen kan du læse om indsatsområder og planlagte projekter frem mod 2020. Den gældende affaldsplan er udarbejdet af Norfors I/S i samarbejde med Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Planen er vedtaget af Hørsholms Kommunalbestyrelse 25. maj 2009. I forbindelse med affaldsplanen udføres en opgørelse af den mængde affald, der er produceret og bortskaffet i kommunen. Opgørelsen bruges blandt andet ved etablering af nye ordninger, og er et led i affaldsplanlægningen.

Læs Affaldsplanen og Affaldsstatus (nyt vindue).

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet gælder for alle grundejere og borgere i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Dagrenovation.
 • Hjemmekompostering og haveaffald.
 • Farligt affald.
 • Storskrald.
 • Elektroniske produkter (WEEE-affald).
 • Papir, pap, glas, metal og plast.
 • PVC-affald.
 • Imprægneret træ.
 • Plastemballage og metalemballage.
 • Bygge- og anlægsaffald.

Du finder gældende husholdningsaffald (nyt vindue).

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet gælder for alle virksomheder i Hørsholm Kommune. Regulativet dækker bl.a. følgende områder:

 • Dagrenovationslignende affald.
 • Farlig affald og klinisk risikoaffald.
 • Elektriske og elektroniske produkter (WEEE-affald).
 • Støvende asbest.
 • PVC-affald.
 • Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere.
 • Genbrugsplads.

Du finder gældende erhvervsaffald (nyt vindue).

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk