Ny affaldsplan under udarbejdelse  

Hørsholm Kommune er sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner ved at udarbejde en ny fælles affaldsplan for de kommende 6 år.

Vi har samlet borgernes ideer på vejen mod den grønne omstilling med mindre affald og mere genanvendelse.

Affaldsplanen vil indeholde emner som; mindre affald, mere genbrug og genanvendelse af storskrald, bedre sortering ved husstanden og på genbrugspladsen.

Affaldsplan og regulativer

Affaldsplanen indeholder dels en kortlægning af de nuværende affaldsmængder og ordninger, og dels sætter målsætningsdelen kurs for kommunens fremadrettede arbejde på affaldsområdet.

Reglerne for kommunens affaldsordninger er udmøntet i to regulativer - Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald.

Nedenfor finder du link til eksisterende affaldsplan samt de to regulativer. 

Affaldsplan og regulativer

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk