Affaldsplan og regulativer

I Hørsholm Kommune har vi en affaldsplan, som dels indeholder en kortlægning af de nuværende affaldsmængder, og dels sætter en kurs for kommunens fremadrettede arbejde på affaldsområdet.

Selve affaldslovgivningen er udmøntet i to regulativer - Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Det er reglerne i regulativerne der er bestemmende for, hvordan man som borger eller virksomhed skal håndtere affaldet.

Nedenfor finder du link til eksisterende affaldsplan samt de to regulativer. 

Affaldsplan og regulativer

Kontakt kommunen

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk