I Hørsholm Kommune skal vi fra og med november 2019 begynde at sortere affald ved husstandene. Affaldssorteringen skal bidrage til, at vi i Hørsholm Kommune lever op til de nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. I 2017 genanvendte vi ca. 18 % af husholdningsaffaldet, og forhåbningen er derfor, at den nye ordning kan sætte mere fart i affaldssorteringen.  

Meget af det affald der i dag smides ud, indeholder ressourcer der kan indgå i fremstillingen af nye produkter. Den nye affaldsordning er således et skridt i retningen mod målene i ressourcestrategien, og ikke mindst et skridt mod, at der i fremtiden genanvendes mange flere ressourcer fra husholdningsaffaldet.

Affaldsindsamlingen sker i samarbejde med Allerød Kommune og Rudersdal Kommune, hvilket skal sikrer stordriftsfordele og en mere effektiv indsamling af affaldet. Affaldet fra kommunerne bliver sendt til Norfors, hvorfra det sendes til genanvendelsesanlæg.

Nye beholdere til affaldssortering

I fremtiden skal alle borgere i Hørsholm Kommune sortere deres affald, og for at gøre dette nemmest muligt, udleverer kommunen beholdere til alle borgere.

Der er dog forskel på, hvilke beholdere der bliver tilbudt, alt efter hvor man bor.  Kommunen tilbyder to forskellige affaldsløsninger til sortering af affald. I nogle områder vil den eneste mulige løsning være, at der opstilles fælles affaldsbeholdere som beboerne i et område deles om (fx i etageejendomme). I andre områder vil det være mere naturligt, at der opstilles egne affaldsbeholdere som stilles op placeres på den enkelte borgeres egen matrikel (f.eks. villaområder). 

Nedenfor kan du læse mere om de to løsninger.

Affaldskontakt

I områder hvor der ønskes fælles affaldsbeholdere, skal der registreres en affaldskontakt, som tager sig af den løbende dialog med kommunen.

Herunder kan du registrere dig som affaldskontakt:

Registrer dig som affaldskontakt her (nyt vindue).

Udrulning af de nye affaldsbeholdere

Kommunen vil løbende informere om, hvornår de enkelte områder kan forvente at få leveret deres affaldsbeholdere. Den foreløbige udrulningsplan, ser således ud:

  • Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger, får dem leveret i uge 45-46 2019
  • Husstande der skal have egne affaldsbeholdere, fx parcelhuse, forventes leveret i 1. halvår af 2020

 

Mere information om den nye affaldsordning

Herunder finder du ofte stillede spørgsmål og svar om den nye affaldsordning.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om den nye affaldsordning - læs mere her.

Her kan du læse om sorteringsforsøget i Mikkelborg Park.

3 GRUNDE TIL AT SORTERE