Hvad gør jeg med mit farlige affald?

 • Du kan aflevere farligt affald på Norfors' genbrugspladser (max 200 kg pr. år pr. husstand). Kontakt pladspersonalet ved aflevering af farligt affald. 
 • Ved udvalgte flerboligbebyggelser er der opstillet skab til farligt affald (viceværtordning). Spørg din vicevært. 
 • Udvalgte forretninger (batterier). Se kort over afleveringssteder under "Batterier". 

Desuden er der særlige aftaler for noget farligt affald. Se i listen nedenfor. 

Hvad er farligt affald?

 • Spraydåser med restindhold.
 • Maling, trykfarver og klæbestoffer.
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler fx insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler.
 • Olie, fedt og benzinprodukter.
 • Fotokemikalier.
 • Vaske- og rengøringsmidler med faresymbol, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende.
 • Syrer fx saltsyre.
 • Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler.
 • Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvsbatterier, kviksølvstermometre, kviksølvslamper.
 • Basisk affald.
 • Batterier (bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en særskilt ordning, se under batterier på denne side).
 • Støvende asbest (kan ikke afleveres på genbrugspladserne).
 • Kanyler, medicinrester, emballage med medicinrester og kviksølvtermometer (kan kun afleveres på apoteket).

Farligt affald skal om muligt afleveres i originalemballage.

Læs mere om farligt affald på Norfors.dk (nyt vindue).