Læs om farligt affald

 • Spraydåser med restindhold.
 • Maling, trykfarver og klæbestoffer.
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler fx insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler.
 • Olie, fedt og benzinprodukter.
 • Fotokemikalier.
 • Vaske- og rengøringsmidler med faresymbol, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende.
 • Syrer fx saltsyre.
 • Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler.
 • Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvsbatterier, kviksølvstermometre, kviksølvslamper.
 • Basisk affald.
 • Batterier (bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en særskilt ordning, se under batterier på denne side).
 • Støvende asbest (kan ikke afleveres på genbrugspladserne).
 • Kanyler, medicinrester, emballage med medicinrester og kviksølvtermometer (kan kun afleveres på apoteket).

Farligt affald skal om muligt afleveres i originalemballage.

Læs mere om farligt affald på Norfors hjemmeside.

Du kan aflevere farligt affald på Norfors genbrugspladser (max 200 kg pr. år pr. husstand). Kontakt pladspersonalet ved aflevering af farligt affald. 

Ved nogle flerboligbebyggelser er der opstillet skab til farligt affald, batterier og småt elektronik (miljøskab). Hvis ikke i har opstillet et miljøskab, kan I bestille et. Se punkt om Miljøskab nedenfor.

Hvad er batterier?

Batterier er farligt affald. Batterier kan indeholde mange forskellige tungmetaller, f.eks. kviksølv, kadmium, bly, nikkel eller lithium, og det medfører en risiko for, at tungmetallerne bliver frigivet til miljøet i forbindelse med forbrændingen. Det er skadeligt både for miljøet og sundheden.

Batterier må ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres til miljørigtig destruering.

Eksempler på batterier er AA- og AAA-batterier, flade runde lithuim-batterier og batterier fra f.eks. mobiltelefoner, computere, batteridrevet værktøj, legetøj og husholdningsapparater.

Hvordan kommer jeg af med batterier?

I pose på låget af restaffaldsbeholder (hus)

Læg dine brugte batterier i en pose på låget af din restaffaldsbeholder inden tømning. Så tager skraldemanden dem med.

Plastikposen må max. være på 4 liter, skal være gennemsigtig og den må ikke fyldes mere, end at du kan slå en knude på posen. OBS: Det er ikke tilladt at benytte poser med lynlås til indsamling af batterier og elektronisk affald, da poserne ofte går op under kørslen.

Udvalgt sted i din bebyggelse (etage)
Nogle ejer- eller boligforeninger aftale om afhentning af batterier. Spørg din affaldsansvarlige/vicevært om I har en aftale. Ellers kan I f.eks. få opstillet et miljøskab. Se punkt om miljøskab længere nede på siden.

På genbrugspladsen
Batterier kan også afleveres på genbrugspladsen. Læs mere i afsnittet om Norfors' genbrugspladser.

Ved udvalgte forretninger og skoler
Batterier kan afleveres i opstillede batterispande ved udvalgte forretninger og skoler indenfor åbningstid efter aftale med Team Miljø. 

Adresse

Sted

Alsvej 2 Netto
Duevej 1 Netto
Gl. Byvej 10 Usserød Skole
Hovedgaden 12B Hørsholm Foto
Hovedgaden 41 Hørsholm Isenkram
Hovedgaden 55C  Bog og Idé
Hørsholm Midtpunkt 187 Elgiganten
Hørsholm Midtpunkt 37 Super Brugsen
Kokkedal Industripark 15 Fog Trælast
Kongevejs-Centret 6 Dalgaard Supermarked
Rungsted Bytorv 4 MENY
Selmersvej 6 Hørsholm Skole
Stadionalle 12 Vallerød Skole
Usserød Kongevej 80 Surina Cykler
Østre Stationsvej 1 A Rungsted Skole

 

Jeres ejer-/boligforening kan få opstillet et miljøskab eller kasser til batterier, farligt affald og småt elektronik. 

Hvad enten i vil tilmelde jer med det samme eller har spørgsmål til ordningen, kan I skrive en mail til norfors@norfors.dk. Skriv "miljøskab" i emnefeltet og husk også at skrive foreningens navn samt kontaktoplysninger.

 

Det er også muligt at aflevere elektronik, farligt affald og batterier på genbrugspladsen Se mere på Norfors hjemmeside.